จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อเนื่องทุกอำเภอ เพื่อแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคีและความรักของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้

(วันนี้ 20 มิ.ย. 67) นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดเผยว่าจังหวัดสระบุรี กำหนดจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้ครบทั้ง 13 อำเภอ เพื่อให้ทุกภาคส่วน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสำคัญ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และร่วมกันแสดงพลังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยวานนี้ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียน ร่วมขบวนกิจกรรมกว่า 1,400 คน

นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวอีกว่า การกิจกรรมเดิน วิ่งปั่น เชิญธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายอรรถการณ์ จิตถวิล นายอำเภอเมืองสระบุรี ส่งมอบธงสัญลักษณ์ให้แก่นายสันทัศน์ รันดาเว นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จัดขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จากนั้น อำเภอเฉลิมพระเกียรติจะเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ ตามเส้นทางที่กำหนด และส่งมอบให้กับอำเภออื่นๆ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมครบทุกอำเภอในจังหวัดสระบุรีต่อไป

นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า พวกเราชาวจังหวัดสระบุรี ต่างก็มีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือกิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการสนับสนุนอาหาร อาหารว่าง หรือ น้ำดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัด สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือสำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย