พ่อเมืองสมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พ่อเมืองสมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากจังหวัดเพชรบุรี

วันนี้ (19 มิ.ย. 67) นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสงครามได้จัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้ส่งมอบ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก ณ ถนนพระราม 2 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ ฯ ต่อจากจังหวัดเพชรบุรี ที่มีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้ส่งมอบ โดยจังหวัดสมุทรสงคราม จะนำธงตราสัญลักษณ์ มาจัดกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และต้องการให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ของทุกจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาโดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง หรือการปั่นจักรยาน

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากรับมอบธงตราสัญลักษณ์ ฯ มาจากจังหวัดเพชรบุรีเรียบร้อยแล้ว จากนั้นตนได้นำขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ฯ เคลื่อนขบวนไปยังเส้นทางที่กำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำธงตราสัญลักษณ์ ฯ ไปเก็บรักษาไว้ เพื่อทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติธงตราสัญลักษณ์ ฯ ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และสาธารณกุศล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และชุดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ก่อนที่ในวันที่ 21 มิ.ย. 67 ตนจะนำขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ฯ เคลื่อนที่ออกจากศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำธงตราสัญลักษณ์ ฯ ไปส่งต่อให้กับจังหวัดสมุทรสาคร ที่จะทำกิจกรรมเป็นจังหวัดถัดไป

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงรวมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือกิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือสำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย