ปลัดมหาดไทย เผยกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ เป็นกิจกรรมที่หลอมรวมสายใยใจหนึ่งเดียวของพสกนิกรคนไทย ที่สามารถผสานความงามของพื้นถิ่นทั่วทุกภาค แปรเปลี่ยนเป็นคลื่นพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างล้นหลาม

ร้อยรวมทุกดวงใจ ถักทอสายใยแห่งความจงรักและภักดี ก้าวสู่วันที่ 19 “เดิน วิ่ง ปั่น สดุดีในหลวงของปวงไทย”

ปลัดมหาดไทย เผยกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ เป็นกิจกรรมที่หลอมรวมสายใยใจหนึ่งเดียวของพสกนิกรคนไทย ที่สามารถผสานความงามของพื้นถิ่นทั่วทุกภาค แปรเปลี่ยนเป็นคลื่นพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างล้นหลาม เพื่อร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (19 มิ.ย. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า วันนี้ก้าวสู่วันที่ 19 ของการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งในทุกเส้นทางของแต่ละจังหวัดได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่ามาเข้าร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างล้นหลาม ถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ระยะทางรวมทุกเส้นทางต่างสะท้อนถึงความตั้งใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลกันและกันตลอดเส้นทาง และด้วยความภาคภูมิใจนี้จะช่วยเพิ่มความรักและความสามัคคีของคนไทยให้แนบชิดใกล้กันมากขึ้น โดยล่าสุดวันนี้ ทุกจังหวัด ระยะทางการเดิน วิ่ง ปั่น รวมกันแล้วกว่า 8,800 กิโลเมตร เพื่อส่งต่อคันธงและธงตราสัญลักษณ์ฯ ทั้ง 720 ผืนมาที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

“ตลอดช่วงเวลาแห่งความปลื้มปิติ ทั้ง 19 วันที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วทั้งประเทศ ถือว่าประสบความสำเร็จในหลายด้าน ทั้ง “ด้านความจงรักภักดี” ที่พี่น้องพสกนิกรคนไทยทุกคนได้ออกมาร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ด้านความเป็นหนึ่งเดียวกัน” โดยมี ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ เข้ามาร่วมกิจกรรม และที่มากไปกว่านั้น คือ ในการเดิน วิ่ง ปั่น ของแต่ละจังหวัดซึ่งถึงแม้ว่าบางพื้นที่จะมีสายฝนโปรยปราย มีแสงแดด ที่สาดส่องลงมาในทุกเส้นทางแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนที่ล้วนมีจุดหมายปลายทาง คือ การหลอมรวมดวงใจคนไทยทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ แสดงออกถึงความรักอันบริสุทธิ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ “ด้านความร่วมมือร่วมใจ” อันจะเห็นได้จากในทุกพื้นที่จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชน ร่วมแรงร่วมใจ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติฯ รวมทั้งได้จัดนิทรรศการ และพิธีเฉลิมฉลองอย่างงดงาม ผสมผสานถึงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทุกภูมิภาคได้อย่างลงตัว อาทิ จังหวัดพิจิตร ที่ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติ การเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และพื้นที่โครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี มีการแสดงของชาติพันธุ์ลาวเวียง จากศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวเวียงบ้านป่าตาล การแสดงของชาติพันธุ์ไทยพวน การแสดงของชาติพันธุ์ไทยรามัญ จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้มีการบรรยายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยคณะครู ก ประวัติศาสตร์ชาติไทย และการแสดงโขนเด็ก ตอน หนุมานกับนางเบญจกาย และการแสดงคีตะมวยไทย จังหวัดเพชรบุรี การแสดงชุดเอกลักษณ์ไทย การแสดงฟ้อนขันดอกอำนวยชัย การรำอาศิรวาท วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการแสดงลำตัด อัตลักษณ์ของเพชรบุรี และรวมไปถึงจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง ซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมที่สื่อถึงความหลากหลาย ผสมผสานความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ไว้ได้อย่างงดงามด้วยเช่นกัน“ นายสุทธิพงษ์ กล่าว

“สำหรับเส้นทางของการเดิน วิ่ง ปั่น แต่ละสาย ความเคลื่อนไหวล่าสุดในวันนี้จะพบว่า เส้นทางเดิน วิ่ง ปั่น แต่ละสาย สาย 1 จังหวัดนครสวรรค์ : ทำการจัดตั้งธงไว้ยัง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ สาย 2 จังหวัดพิจิตร : เวลา 09.00 น. เดิน วิ่ง ปั่น ไปยัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ส่งมอบยัง จุดเขตแดนรอยต่อ อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ สาย 3 รวมธงกับสาย 4 จังหวัดลพบุรี เวลา 08.00 น . เดิน วิ่ง ปั่น ไปยัง อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ส่งมอบธง ณ บริเวณพิธี เทวาลัยพระพรหม ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี สาย 5 จังหวัดสระบุรี : ทำการจัดตั้งธงไว้ยัง สนามกีฬากลางจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี สาย 6 จังหวัดปทุมธานี : ทำการจัดตั้งธงไว้ยัง อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สาย 7 จังหวัดสมุทรปราการ ทำการจัดตั้งธงไว้ยัง ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ สาย 8 รวมธงกับสาย 9 สาย 9 จังหวัดเพชรบุรี : เวลา 09.00 น. เดิน วิ่ง ปั่น ไปยัง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม บริเวณพิธี ถนนพระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม สาย 10 จังหวัดนนทบุรี : ทำการจัดตั้งธงไว้ยัง ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ซึ่งขณะนี้ ทุกจังหวัดที่จะรับช่วงต่อได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีฯ และพร้อมให้การต้อนรับพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

“การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นความตั้งใจของคนไทยทั้งชาติทั่วประเทศที่ร่วมส่งกำลังใจผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งมาให้กำลังใจตลอดเส้นทาง และที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์และสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงแข็งขัน ร้อยรวมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด และถึงแม้ว่าบางจังหวัดจะมีการส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้จังหวัดถัดไปแล้ว หรือกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมอบธงอยู่ พี่น้องประชาชนทุกท่านก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้ด้วยการกดถูกใจ หรือ กดแชร์กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมแสดงความเห็นในเชิงสร้างสรรค์ว่ามีความประทับใจอย่างไรเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา โดยลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือ พี่น้องประชาชนที่มีความปรารถนาตั้งใจอยากจะสนับสนุนอาหาร อาหารว่าง หรือ น้ำดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัด สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือ แจ้งที่ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเชิญชวนในช่วงท้าย

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย