ผู้ว่าฯ สิงห์บุรี รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อจากจังหวัดลพบุรี พร้อมนำข้าราชการ และพี่น้องประชาชน เคลื่อนขบวนกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าฯ สิงห์บุรี รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อจากจังหวัดลพบุรี พร้อมนำข้าราชการ และพี่น้องประชาชน เคลื่อนขบวนกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (19 มิ.ย. 67) นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ตนได้นำผู้บริหารส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมรับมอบธงตราสัญลักษณ์ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งส่งต่อจากจังหวัดลพบุรี บริเวณเทวาลัยพระพรหม จังหวัดสิงห์บุรี

นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า หลังจากนั้น ตน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ได้เคลื่อนขบวนกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ไปตามเส้นทางที่กำหนด และสิ้นสุดจุดพักธงที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จากนั้น จะมีการเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ โดยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ และการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับในวันพรุ่งนี้ (20 มิ.ย. 67) จังหวัดสิงห์บุรี จะเคลื่อนขบวนกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อนำธงไปส่งต่อให้กับจังหวัดอ่างทองต่อไป

“ทั้งนี้ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีทุกหมู่เหล่า ต่างมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนับเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ศาสตร์พระราชาแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่อาณาประชาราษฎร์อย่างยั่งยืน”นายสุเมธฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวในช่วงท้ายว่า พวกเราชาวจังหวัดสิงห์บุรี ต่างก็มีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงรวมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือกิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการสนับสนุนอาหาร อาหารว่าง หรือ น้ำดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัด สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือสำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย