พ่อเมืองลพบุรี นำพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พ่อเมืองลพบุรี นำพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (19 มิ.ย. 67) นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดลพบุรีโดยพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ตั้งแต่คณะหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา นักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ได้ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าชุดสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ อันเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ได้จัดขึ้นในจังหวัดลพบุรี ในระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2561

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดลพบุรีได้จัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ จุดรับมอบธงที่ว่าการอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี จากนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และได้เคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ไปตามเส้นทางบนถนนทางหลวงหมายเลข 205 โดยเส้นทางดังกล้าวได้ผ่านโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล ,วัดอัมพวันวนาราม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล ,โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง และมุ่งหน้าสู่ บริเวณพิธีพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และในเย็นวานนี้ จังหวัดได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ โดยมีพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานพิธีพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ พร้อมทั้งเก็บรักษาธงตราสัญลักษณ์ฯ ไว้เป็นจำนวน 1 คืน

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต่อว่า จากนั้นในวันรุ่งขึ้น คณะหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าชุดสีเหลืองเข้าร่วมขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี และเคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางที่กำหนดบนถนนทางหลวงหมายเลข 205 มุ่งหน้าไปยังศาลากลางจังหวัดลพบุรี ณ ลานพิธีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และเคลื่อนขบวนต่อไปยังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการทำจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลร่วมกัน และในเช้าวันนี้จังหวัดลพบุรีจะเคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ ไปทำพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้แก่จังหวัดสิงห์บุรี ณ เทวาลัยพระพรหม ตำบลม่วงหมู่ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์และนำไปจัดกิจกรรมอันเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้แก่ประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีต่อไป

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวปิดท้ายว่า ตนพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและชาวจังหวัดลพบุรี ต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงรวมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือกิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาในการร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือสำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย