ปลัดมหาดไทย เผยกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ได้ปลุกพลังให้พี่น้องคนไทยใส่ใจการออกกำลังกาย พร้อมเชิญชวนพี่น้องคนไทยสวมใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียว

“สรรค์สร้างพลังไทย น้อมดวงใจเดิน วิ่ง ปั่น สู่ระยะทาง 8,000 กิโลเมตร”

ปลัดมหาดไทย เผยกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ได้ปลุกพลังให้พี่น้องคนไทยใส่ใจการออกกำลังกาย พร้อมเชิญชวนพี่น้องคนไทยสวมใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียว และความภาคภูมิใจ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (17 มิ.ย. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า วันนี้ที่ก้าวสู่วันที่ 17 ของการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งในทุกเส้นทางของแต่ละจังหวัดได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่ามาเข้าร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างล้นหลาม ถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ระยะทางรวมทุกเส้นทางต่างสะท้อนถึงความตั้งใจ และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลกันและกันตลอดเส้นทาง และด้วยความภาคภูมิใจนี้จะช่วยเพิ่มความรักและความสามัคคีของคนไทยให้แนบชิดใกล้กันมากขึ้น โดยล่าสุดวันนี้ ทุกจังหวัด ระยะทางการเดิน วิ่ง ปั่น รวมกันแล้วกว่า 8,250 กิโลเมตร เพื่อส่งต่อคันธงและธงตราสัญลักษณ์ฯ ทั้ง 720 ผืนมาที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

“ปัจจุบันแต่ละสายทั้ง 10 สายทาง มีการรวมสายแล้ว 2 สาย คือ สายที่ 3 กับ สายที่ 4 และสายที่ 8 กับสายที่ 9 ทำให้มีขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ คงเหลือทั้งสิ้น 8 สาย ซึ่งเป็นระยะทางอันยาวไกล ที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของพี่น้องพสกนิกรคนไทย ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจ เดิน วิ่ง ปั่น ข้ามผ่านเส้นทางในแต่ละหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งแสงแดด สายลม และสายฝนที่ตกลงมาระหว่างทาง เพื่อมุ่งเดินหน้าส่งต่อผืนธงตราสัญลักษณ์ฯ อันเปรียบดั่งสัญลักษณ์แห่งการหลอมรวมดวงใจเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังกระทรวงมหาดไทย โดยระหว่างทางของการเดิน วิ่ง ปั่น แต่ละจังหวัดยังคงมีการจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ถึงการเสียสละของพระองค์ท่านทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการสร้างกิจกรรมแห่งความดีให้กับประชาชนทุกคนได้มีจิตอาสาทำเพื่อส่วนรวม และมีการเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ พร้อมส่งต่อธงสัญลักษณ์ฯ ให้กับอำเภอหรือจังหวัดลำดับถัดไปบริเวณรอยต่อของพื้นที่ไปจวบจนจังหวัดที่เป็นสุดสายปลายทางของแต่ละสายด้วย” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงต้น

สำหรับในวันนี้เส้นทางของการเดิน วิ่ง ปั่น แต่ละสาย มีความเคลื่อนไหวล่าสุด ดังนี้ สาย 1 จังหวัดกำแพงเพชร เวลา 11.00 น. เดิน วิ่ง ปั่น ไปยัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ส่งมอบธง ณ บริเวณพิธี ตําบลบ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ สาย 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 11.00 น. เดิน วิ่ง ปั่น ไปยัง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ส่งมอบยัง ที่ว่าการอำเภอทับคล้อ จ.พิจิตรสาย สาย 3 กับสาย 4 ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเคลื่อนขบวนสู่จังหวัดชัยภูมิ เวลา 05.00 น. เดิน วิ่ง ปั่น จากศาลากลางจังหวัด ไปยัง อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ส่งมอบยัง ที่ว่าการอำเภอลำสนธิ จ.ลพบุรี สาย 5 จังหวัดนครราชสีมา เดิน วิ่ง ปั่น ไปยัง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ส่งมอบธง ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สาย 6 จังหวัดปทุมธานี ทำการจัดตั้งธงไว้ยัง อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สาย 7 จังหวัดสมุทรปราการ ทำการจัดตั้งธงไว้ยัง ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ สาย 8 รวมกับกับสายที่ 9 ที่จังหวัดชุมพร ขณะนี้ธงตราสัญลักษณ์ฯ อยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา 07.00 น. เดิน วิ่ง ปั่น ไปยัง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งมอบยัง บริเวณหน้าวังไกลกังวล เขตเทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสาย 10 จังหวัดนนทบุรี ทำการจัดตั้งธงตราสัญลักษณ์ไว้ยัง ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ซึ่งขณะนี้ ทุกจังหวัดที่จะรับช่วงต่อได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีฯ และพร้อมให้การต้อนรับพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ช่วยปลุกกระแสการหันมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายของพี่น้องคนไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งว่าความตั้งใจของชาวมหาดไทย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนั้นประสบความสำเร็จ ซึ่งอยากจะขอให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ร่วมส่งกำลังใจผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งมาให้กำลังใจตลอดเส้นทาง และการรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์และสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงแข็งขัน ร้อยรวมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด และถึงแม้ว่าบางจังหวัดจะมีการส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้จังหวัดถัดไปแล้ว หรือกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมอบธงอยู่ พี่น้องประชาชนทุกท่านก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ได้ผ่านการกดถูกใจ หรือ กดแชร์กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมแสดงความเห็นในเชิงสร้างสรรค์ว่ามีความประทับใจอย่างไรเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา โดยลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือ พี่น้องประชาชนที่มีความปรารถนาตั้งใจอยากจะสนับสนุนอาหาร อาหารว่าง หรือ น้ำดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัด สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือ แจ้งที่ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเชิญชวนในช่วงท้าย

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย