“พ่อเมืองปากน้ำโพ” นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“พ่อเมืองปากน้ำโพ” นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากจังหวัดกำแพงเพชร

วันนี้ (17 มิ.ย. 67) นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก ณ บริเวณ ลานหน้าเทศบาลตำบลบ้านแดน ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จากจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้ส่งมอบ โดยจังหวัดนครสวรรค์ จะนำธงตราสัญลักษณ์ฯ มาจัดกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ของทุกจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ เสร็จสิ้นแล้ว ตนได้นำหัวหน้าส่วนราชการ เคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ไปตามถนนพหลโยธิน เพื่อไปเก็บรักษา ที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกัน ณ สนามเสือป่า (ลานหน้าศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งตนพร้อมด้วยส่วนราชการทุกภาคส่วน ตลอดจนถึงประชาชนชาวนครสวรรค์ จะมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การบรรยายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของคณะครู ก ประวัติศาสตร์ชาติไทย การแสดงโขนเด็ก ตอนหนุมานจับนางเบญกาย การแสดงคีตะมวยไทย และการแสดงศิลปะวัฒนธรรพื้นบ้านอีกมากมาย ปิดท้ายด้วยการนำธงตราสัญลักษณ์ฯ ส่งต่อให้กับจังหวัดอุทัยธานี ที่จะนำไปทำกิจกรรมเป็นจังหวัดถัดไป

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือ ร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือกิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย