ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ นำพสกนิกรร่วมเดิน วิ่ง ปั่น และเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ นำพสกนิกรร่วมเดิน วิ่ง ปั่น และเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคีและความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (17 มิ.ย. 67) นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าวานนี้ตนเป็นประธานนำขบวนกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน ธง 144 คัน ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยหลังจากนั้น เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน นักเรียนนักศึกษา พร้อมใจกันเคลื่อนขบวนไปตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 10 จุด โดยตนนำเคลื่อนขบวนธงจากบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางถนนสละชีพ ผ่านศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ เลี้ยวซ้ายที่หน้ากองบิน 5 มุ่งหน้าสู่สะพานสราญวิถี จากนั้นเคลื่อนสู่ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้มีกิจกรรมเฉลิมฉลอง โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยการร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามบริเวณโดยรอบ รวมทั้ง การแสดงเทิดพระเกียรติฯ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้ ตนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ ภาคเอกชน และประชาชน จะเคลื่อนขบวนกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปตามเส้นทาง ถ.เพชรเกษม และเขตชุมชน ผ่าน อ.กุยบุรี อ.สามร้อยยอด อ.ปราณบุรี เข้าสู่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน เพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่บริเวณหน้าวังไกลกังวล เขตเทศบาลเมืองหัวหินให้กับจังหวัดเพชรบุรีต่อไป

“โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือ ร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือ กิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง”นายสมคิดฯ กล่าวในช่วงท้าย

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย