“ชาวเพชรบูรณ์พร้อมใจร่วม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติต่อเนื่องเป็นวันที่ 3”

จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (16 มิ.ย. 67) นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ ณ บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ร่วมกิจกรรม

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งในช่วงเช้าวันนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ได้มีการจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ นำโดย นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จาก นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอหล่มสัก ที่นำขบวนประชาชน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ ส่งมอบธงที่บริเวณศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์ จากนั้นนำธงไปส่งมอบให้กับนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อนที่จะได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ ในช่วงเย็นวันนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. โดยมีการแสดงชุดทูบีนัมเบอร์วัน การแสดงพื้นบ้าน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติ
และพระราชกรณียกิจ ณ บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย จังหวัดเพชรบูรณ์

“โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ของทุกจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาโดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง หรือการปั่นจักรยาน ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ ฯ เป็นจังหวัดลำดับที่ 7 ของสายที่ 2 ต่อจากจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก และจะส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้กับจังหวัดพิจิตรในวันที่ 17 มิ.ย. 67 เพื่อนำธงตราสัญลักษณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ต่อไป” นายกฤษณ์ฯ กล่าว

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือกิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือสำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย