“หล่มเก่าสู่หล่มสัก” เพชรบูรณ์รวมใจภักดิ์รักสามัคคี ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“หล่มเก่าสู่หล่มสัก” เพชรบูรณ์รวมใจภักดิ์รักสามัคคี ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (16 มิ.ย. 67) นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ โดยนายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอหล่มสัก ได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์จาก นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า แล้วนำประชาชนร่วม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ตามเส้นทางที่กำหนด ไปจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ ณ ที่ว่าการอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ และการแสดงพื้นบ้านที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีชาวอำเภอหล่มสักจากอดีตถึงปัจจุบันและสู่อนาคต มีผู้ร่วมกิจกรรมฯ และประชาชนร่วมชมนิทรรศการและการแสดงฯ จำนวน 1,100 คน โดยในช่วงเช้าวันนี้นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอหล่มสัก ได้ทำพิธีส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ ให้นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่บริเวณศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์ จากนั้นจะเคลื่อนขบวนเพื่อเดินทางไปยังอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ต่อไป

“โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ของทุกจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาโดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง หรือการปั่นจักรยาน ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ ฯ เป็นจังหวัดลำดับที่ 7 ของสายที่ 2 ต่อจากจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก และจะส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้กับจังหวัดพิจิตรในวันที่ 17 มิ.ย. 67 เพื่อนำธงตราสัญลักษณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ต่อไป” นายกฤษณ์ฯ กล่าว

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า นับเป็นความปลื้มปิติยินดีที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นับพันคน ที่มาพร้อมเพรียงกันโดยสวมเสื้อสีเหลือง ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือกิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อให้พวกเราทุกคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย