“สุดารัตน์ ” ชูธงนำทัพผู้ประกอบการSMEsไทย คลิกออฟหลักสูตร China Business Leader (CBL) ลุยเปิดตลาดการค้าการลงทุนในจีน หวังมังกรการค้าไทย ต่อยอดสร้างความสำเร็จ

“สุดารัตน์ ” ชูธงนำทัพผู้ประกอบการSMEsไทย คลิกออฟหลักสูตร China Business Leader (CBL) ลุยเปิดตลาดการค้าการลงทุนในจีน หวังมังกรการค้าไทย ต่อยอดสร้างความสำเร็จบนแผ่นดินใหญ่ โดยฯพณฯหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทยให้เกียรติเป็นผู้เปิดหลักสูตรและบรรยายพิเศษ

ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานหลักสูตร China Business Leader (CBL)พร้อมด้วย ท่านหานจื้อเฉียงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมพิธีเปิด หลักสูตร CHINA BUSINESS LEADER ซึ่งมีผู้ประกอบการในฐานะผู้เรียน ให้ความสนใจเขาศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว 70 คนโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ผู้เรียนชมการเชิดมังกรก่อนการเปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการ

ท่านหานจื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มองว่าผู้เรียนหลักสูตร (CBL) จะได้โอกาสที่ดีเพราะจีนถือเป็นตลาดใหญ่ของโลก มีกำลังซื้อมหาศาลจึงเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยให้ ผู้ประกอบการไทยสามารถนำสินค้าเข้าไปขายได้ โดยรัฐบาลจีนยินดีสนับสนุน ที่สำคัญปัจจุบันรัฐบาลจีน มีนโยบายสนับสนุน e-commerce ซึ่งการค้าขายออนไลน์ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่ทำให้สินค้าของผู้ประกอบการไทยเป็นที่รู้จัก และช่วยลดขั้นตอนการนำสินค้าของผู้ประกอบการไทยไปเปิดตลาดที่จีนได้

คุณหญิงสุดารัตน์ มองว่าจีน คือตลาดแห่งโอกาสในการต่อยอดสินค้าของผู้ประกอบการไทยซึ่งหลักสูตรCBL มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าใจถึงสภาพเศรษฐกิจของจีนในยุคปัจจุบัน เข้าใจคนจีนและตลาดจีน เข้าใจวิธีการใช้โซเชียลมีเดีย เพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักในหมู่ของตลาดจีนและนักท่องเที่ยวจีน รวมถึงการเรียนรู้ถึงกลยุทธ์การบุกตลาดจีน การขายออนไลน์ในจีนให้ประสบความสำเร็จ

ที่สำคัญจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำ Business matching กับ นักธุรกิจจีนในไทยและนักธุรกิจไทยในจีน ขณะเดียวกันยังจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานพบคู่ค้านักธุรกิจจีน ณ นครเซี่ยงไฮ้ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของตลาดจีน และรสนิยมของคนจีน ซึ่งจะช่วยให้การธุรกิจสามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดด จนเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศจีนและนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย

ตลอดหลักสูตรผู้เรียนจะได้ Workshop การเตรียมสินค้าบุกตลาด Online จีนแบบลงมือทำจริง ขายจริงในการ Social Media Strategy China Market เพื่อทำให้สินค้าและร้านค้าเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวจีนให้มาซื้อสินค้าและใช้บริการ รวมถึงกลยุทธ์นำสินค้าไทยไปบุกตลาดจีนให้ประสบความสำเร็จ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ และกิจกรรมการขาย Live Sales พร้อมกิจกรรมเชื่อมโยงผ่านระบบ Online ไปยังผู้ซื้อในตลาดจีน ขายจริง สำเร็จจริง