จังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (16 มิ.ย. 67) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ส่วนราชการทุกภาคส่วน และประชาชนชาวนครราชสีมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และต้องการให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ของทุกจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาโดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง การเดิน หรือการปั่นจักรยาน

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ ฯ ได้จัดพิธีที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกิจกรรมที่หลาหลาย อาทิ การมอบเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , การแสดงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ จากโรงเรียนเทศบาล4 (เพาะชำ) , การแสดงศิลปะพื้นบ้านวงโปงลาง จากโรงเรียนบุญวัฒนา , ร่วมชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว (สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ฉัตรแก้ว คุ้มเกล้าชาวประชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ) และ กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ของจังหวัดนครราชสีมาในวันนี้การจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 โดยช่วงเช้า เวลา 06.00 น. ตนได้นำขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ออกจากลานพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ส่งมอบต่อให้กับนางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ก่อนจะส่งมอบต่อให้กับ นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา และส่งมอบต่อให้กับ อำเภอขามทะเลสอ อำเภอสูงเนิน อำเภอสีคิ้ว และอำเภอปากช่อง ก่อนจะพักขบวนธง ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากช่อง จากนั้นจะส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับจังหวัดสระบุรีเพื่อจัดกิจกรรมต่อไป

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ได้อย่างสมพระเกียรติ ซี่งแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือสำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย