“15 วันแห่งความจงรักภักดี น้อมใจสดุดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ปลัดมหาดไทย ปลื้มใจ ขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ต่างหลั่งไหลเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน พร้อมเชิญพี่น้องคนไทยร่วมกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง ผ่านการกดถูกใจ หรือ กดแชร์กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อแสดงร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระมหามงคลในปีนี้

วันนี้ (15 มิ.ย. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ก้าวสู่วันที่ 15 ของการจัดกิจกรรมฯ โดยในทุกเส้นทางของแต่ละจังหวัด ได้มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสสำคัญของชีวิตร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม โดยล่าสุดเมื่อเวลา 16.00 นาฬิกา ของวันนี้ ทุกจังหวัดของทั้ง 10 สายทาง มีระยะทางการเดิน วิ่ง ปั่น รวมกันแล้วกว่า 7,600 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางอันยาวไกล ที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของพี่น้องพสกนิกรคนไทย ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจ เดิน วิ่ง ปั่น ข้ามผ่านเส้นทางในแต่ละหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งแสงแดด สายลม และสายฝนที่ตกลงมาระหว่างทาง เพื่อมุ่งเดินหน้าส่งต่อผืนธงตราสัญลักษณ์ฯ อันเปรียบดั่งสัญลักษณ์แห่งการหลอมรวมดวงใจเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

“15 วันที่ผ่านมา ทุกท่านได้แสดงให้เห็นแล้วว่า พสกนิกรคนไทยล้วนมีความปลื้มใจที่ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการ เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ” ซึ่งนับตั้งแต่การจัดงานวันแรกของแต่ละจังหวัดต้นทาง ถือว่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ในวันนี้เราทุกท่านได้เห็นแล้วว่าทุกจังหวัดสามารถประสานร้อยรวมดวงใจของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้เข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจ และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับเส้นทางของการเดิน วิ่ง ปั่น แต่ละสาย โดยความเคลื่อนไหวล่าสุดในวันนี้ซึ่งจะพบว่า สาย 1 จังหวัดกำแพงเพชร: เวลา 09.00 น. จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จัดนิทรรศการและฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ เวทีบริเวณตลาดประชารัฐ หน้าที่ว่าการอําเภอเมืองกําแพงเพชร สาย 2 จังหวัดเพชรบูรณ์: เวลา 09.00 น. จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จัดนิทรรศการและฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย จังหวัดเพชรบูรณ์ สาย 3 รวมขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ กับสาย 4 ที่จังหวัดขอนแก่น สาย 4 จังหวัดชัยภูมิ เวลา 09.30 น. จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จัดนิทรรศการและฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ สาย 5 จังหวัดนครราชสีมา : จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จัดนิทรรศการและฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา สาย 6 จังหวัดปทุมธานี : ทำการเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ ไว้ยังอาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สาย 7 จังหวัดสมุทรปราการ ทำการเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ ไว้ยัง ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ สาย 8 รวมขบวนธงกับสาย 9 สาย 9 จังหวัดชุมพร เวลา 07.00 น. เดิน วิ่ง ปั่น ไปยัง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งมอบธง ณ ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาย 10 จังหวัดนนทบุรี : ทำการเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ ไว้ยัง ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ซึ่งขณะนี้ ทุกจังหวัดที่จะรับช่วงต่อได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีฯ และพร้อมให้การต้อนรับพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ภายในงานของแต่ละจังหวัดได้มีการจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ถึงการเสียสละของพระองค์ท่านที่ทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการสร้างกิจกรรมแห่งความดีให้กับประชาชนทุกคนได้มีจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม และมีการเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ พร้อมส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับอำเภอ หรือ จังหวัด ข้างเคียงที่เป็นจังหวัดเป้าหมายลำดับถัดไป ณ บริเวณรอยต่อของแต่ละเส้นทางเดิน วิ่ง ปั่น ทั้ง 10 เส้นทาง ” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

“สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความตั้งใจของชาวมหาดไทย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ร่วมส่งกำลังใจผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งมาให้กำลังใจตลอดเส้นทาง และการรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์และสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ตนจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงแข็งขัน ร้อยรวมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด หรือ ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ให้จังหวัดถัดไปแล้ว ด้วยการกดถูกใจ หรือ กดแชร์กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมแสดงความเห็นในเชิงสร้างสรรค์ว่ามีความประทับใจอย่างไรเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา โดยลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือพี่น้องประชาชนที่มีความปรารถนาตั้งใจอยากจะสนับสนุนอาหาร อาหารว่าง หรือ น้ำดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัด สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือแจ้งที่ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเชิญชวนในช่วงท้าย

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย