“2 สัปดาห์แห่งความภาคภูมิใจ รวมพลังพสกนิกรไทย เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อพระเจ้าอยู่หัว” ปลัดมหาดไทย “สุทธิพงษ์” เผย ขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ 6 รอบเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 14 วัน ก้าวสู่ระยะทางที่ 7,300 กิโลเมตร

“2 สัปดาห์แห่งความภาคภูมิใจ รวมพลังพสกนิกรไทย เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อพระเจ้าอยู่หัว” ปลัดมหาดไทย “สุทธิพงษ์” เผย ขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ 6 รอบเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 14 วัน ก้าวสู่ระยะทางที่ 7,300 กิโลเมตร พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

วันนี้ (14 มิ.ย. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ก้าวสู่วันที่ 14 ของการจัดกิจกรรมฯ โดยในทุกเส้นทางของแต่ละจังหวัด ได้มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสสำคัญของชีวิตร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม โดยล่าสุดเมื่อเวลา 16.00 นาฬิกา ของวันนี้ ทุกจังหวัดของทั้ง 10 สายทาง มีระยะทางการเดิน วิ่ง ปั่น รวมกันแล้วกว่า 7,300 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางอันยาวไกล ที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของพี่น้องพสกนิกรคนไทย ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจ เดิน วิ่ง ปั่น ข้ามผ่านเส้นทางในแต่ละหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งแสงแดด สายลม และสายฝนที่ตกลงมาระหว่างทาง เพื่อมุ่งเดินหน้าส่งต่อผืนธงตราสัญลักษณ์ฯ อันเปรียบดั่งสัญลักษณ์แห่งการหลอมรวมดวงใจเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

“ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจที่คนไทยได้รวมพลังใจเดิน วิ่ง ปั่น ถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งนับตั้งแต่การจัดงานวันแรกของแต่ละจังหวัดต้นทาง ถือว่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ในวันนี้เราทุกท่านได้เห็นแล้วว่าทุกจังหวัดสามารถประสานร้อยรวมดวงใจของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้เข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจ และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับเส้นทางของการเดิน วิ่ง ปั่น แต่ละสาย โดยความเคลื่อนไหวล่าสุดในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ 12 พบว่า สาย 1 จังหวัดสุโขทัย: เวลา 08.30 น. เดิน วิ่ง ปั่น ไปยัง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร และ ส่งมอบธง ณ อบต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร สาย 2 จังหวัดพิษณุโลก : เวลา 09.00 น. จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จัดนิทรรศการและฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สาย 3 ทำการรวมธงกับสาย 4 ที่จังหวัดขอนแก่น สาย 4 จังหวัดขอนแก่น เวลา 05.00 น . เดิน วิ่ง ปั่น ไปยัง อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เวลา 15.00 น. ทำการส่งมอบธง ณ บริเวณพิธี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จุดเขตแดนรอยต่อจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ สาย 5 จังหวัดนครราชสีมา : ทำการจัดตั้งธงไว้ยัง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา สาย 6 จังหวัดปทุมธานี : ทำการจัดตั้งธงไว้ยัง อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สาย 7 จังหวัดสมุทรปราการ ทำการจัดตั้งธงไว้ยัง ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ สาย 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี : เวลา 08.00 น. เดิน วิ่ง ปั่น ไปยัง อ.ละแม จ.ชุมพร (เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41) ทำการส่งมอบธง ณ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตําบลสวนแตง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร สาย 9 จังหวัดชุมพร ทำการรวมธงกับสาย 8 เวลา 13.00 เดิน วิ่ง ปั่น ไปยัง ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร เวลา 18.00 น. จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จัดนิทรรศการและฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร สาย 10 จังหวัดนนทบุรี : ทำการจัดตั้งธงไว้ยัง ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ซึ่งขณะนี้ ทุกจังหวัดที่จะรับช่วงต่อได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีฯ และพร้อมให้การต้อนรับพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายสุทธิพงษ์ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ภายในงานของแต่ละจังหวัดได้มีการจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมไปถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ถึงการเสียสละของพระองค์ท่านที่ทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในการสร้างกิจกรรมแห่งความดีให้กับประชาชนทุกคนได้มีจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม และมีการเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ พร้อมส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับอำเภอ หรือ จังหวัด ข้างเคียงที่เป็นจังหวัดเป้าหมายลำดับถัดไป ณ บริเวณรอยต่อของแต่ละเส้นทางเดิน วิ่ง ปั่น ทั้ง 10 เส้นทาง ” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

“สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นความตั้งใจของชาวมหาดไทย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ร่วมส่งกำลังใจผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งมาให้กำลังใจตลอดเส้นทาง และการรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์และสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ตนจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงแข็งขัน ร้อยรวมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา โดยลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือพี่น้องประชาชนที่มีความปรารถนาตั้งใจอยากจะสนับสนุนอาหาร อาหารว่าง หรือ น้ำดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัด สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือแจ้งที่ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง” นายสุทธิพงษ์ ฯ กล่าวเชิญชวนในช่วงท้าย

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย