พ่อเมืองชัยภูมิ นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวชัยภูมิ ร่วมสวมใส่เสื้อเหลืองในพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พ่อเมืองชัยภูมิ นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวชัยภูมิ ร่วมสวมใส่เสื้อเหลืองในพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (15 มิ.ย. 67) นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า วานนี้ตนได้เป็นประธานในพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยรับธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อจาก นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (ส่วนหน้า) โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า จังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ เป็นจังหวัดลำดับที่ 8 ของสายที่ 4 ซึ่งได้รับจากจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดล่าสุด ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ จะนำธงตราสัญลักษณ์ฯ มาจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยจะมีการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ของทุกจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาโดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง หรือ การปั่นจักรยาน

นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวต่ออีกว่า ขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ของจังหวัดชัยภูมิจะมีจุดเคลื่อนขบวนสำคัญทั้งหมด 4 จุด โดยจะเริ่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (ส่วนหน้า) ไปยัง โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย จุดที่ 2 ชมรมกีฬาจักรยานชัยภูมิ นำนักปั่น จำนวน 40 คัน และประชาชนอำเภอเมืองชัยภูมิ จำนวน 100 คน เข้าร่วมสมทบกับขบวนรถเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ ณ บ้านเล่า ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ ไปยัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ จุดที่ 3 ชมรมชัยภูมิแลนเด้อ นำนักวิ่ง จำนวน 44 คน พร้อมนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 100 คน จัดขบวนวิ่งเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ไปยัง ถนนบรรณาการ หน้าโรงพยาบาลชัยภูมิ และจุดที่ 4 ขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ จาก ถนนบรรณาการ หน้าโรงพยาบาลชัยภูมิ ไปยัง ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิเพื่อนำธงตราสัญลักษณ์ฯ ไปพักไว้ ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้กับจังหวัดลพบุรีต่อไป

นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงรวมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือ ร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือ กิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย