พ่อเมืองชุมพร นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และพสกนิกรชาวชุมพรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พ่อเมืองชุมพร นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และพสกนิกรชาวชุมพรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (15 มิ.ย. 67) นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า วานนี้ (14 มิ.ย. 67) ตนได้เปิดกิจกรรมรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ส่งมอบ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมพิธีฯ เป็นจำนวนมาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า จังหวัดชุมพร ได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ เป็นจังหวัดลำดับที่ 8 ของสายที่ 8 ซึ่งได้รับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดล่าสุด และถือว่าเป็นจุดรวมธงตราสัญลักษณ์ฯ ของสายที่ 8 และสายที่ 9 โดยจังหวัดชุมพร จะนำธงตราสัญลักษณ์ฯ มาจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยต้องการให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทุกจังหวัดทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาโดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง หรือ การปั่นจักรยาน

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หลังจากรับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อบแล้ว จากนั้นจังหวัดชุมพร ได้เคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ในสายที่ 8 เคลื่อนขบวน จากอำเภอละแม ส่งต่อให้กับ อำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก อำเภอสวี และไปร่วมกับ สายที่ 9 (ภาคใต้ฝั่งอันดามัน) ที่เดินทางมาถึงอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา ก่อนเข้าสู่ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร ทำพิธีเฉลิมฉลองตราสัญลักษณ์ฯ จัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และในวันนี้จังหวัดชุมพร จะทำพิธีเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร ไปส่งต่อให้ อำเภอท่าแซะ และอำเภอปะทิว ก่อนนำไปมอบให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวในช่วงท้ายว่า กระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงรวมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือ ร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือ กิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย