พ่อเมืองสุราษฎร์ นำพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“สุราษฎร์ธานี รุ่งเรืองสมเมืองคนดี ร่วม “รักในหลวง” ชั่วนาตาปี คนดีถิ่นนี้ไชโย”

พ่อเมืองสุราษฎร์ นำพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (14 มิ.ย.67) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยตนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พสกนิกรทุกหมู่เหล่าและประชาชนในพื้นที่ พร้อมใจกันร่วมเดินขบวนธงฯ ผ่าน 6 อำเภอ ตามแนวถนนทางหลวงหมายเลข 41 คือ อำเภอเวียงสระ บ้านนาสาร บ้านนาเดิม พุนพิน ท่าฉาง และอำเภอไชยา ไปยังวัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ดินแดนไชยา อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟู เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อความเจริญระหว่างชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ที่พสกนิกรต่างจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เสมอมา

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28กรกฎาคม 2567 เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ โดยแบ่งสายกิจกรรมออกเป็น 10 เส้นทาง เส้นทางละ 72 คันธง รวมจำนวน 720 คันธง ส่งต่อไปยังทุกจังหวัดและเคลื่อนขบวนธงตราสัญลักษณ์จากทุกภูมิภาคเข้ามายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งขบวนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสายที่ 8 ต่อจากจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา

“กิจกรรมในวันนี้ มีประชาชนจำนวนมากสวมเสื้อเหลือง มายืนโบกธงและให้กำลังใจขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ซึ่งมีผู้มาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักตลอดเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ระยะทาง 106 กิโลเมตร ก่อนที่ขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ มาถึงลานวัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเพรียงกันทำจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงทางวัฒนธรรม การฉายภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ และในวันนี้ จะเคลื่อนไปยังอำเภอท่าชนะ และส่งต่อธงให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรที่อำเภอละแม จังหวัด รวมระยะทางแห่งการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งสิ้น 150 กิโลเมตร” นายเจษฎาฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวในช่วงท้ายว่า พสกนิกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรไทย ซึ่งกิจกรรมนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์และสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน ด้วยการที่ทุกคนลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง จึงขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนถึงพี่น้องประชาชน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ในการเดิน วิ่ง ปั่น อย่างพร้อมเพรียง และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

“มิ่งขวัญชาวเมือง มีองค์พระธาตุพุทธศาสน์พระเทือง ถิ่นชนกตัญญูยิ่ง เมตตาอยู่อาจิณ ร่วมรักแผ่นดิน คนดีถิ่นนี้ไชโย”

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 #เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ #กระทรวงมหาดไทย