ผู้ว่าฯ นครพนม นำคณะเลขาธิการ ป.ป.ส. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนครพนม พร้อมเน้นย้ำ เดินหน้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสกัดกั้น

นครพนม “ต้นแบบสังคมไทยไร้ยาเสพติด”

ผู้ว่าฯ นครพนม นำคณะเลขาธิการ ป.ป.ส. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดนครพนม พร้อมเน้นย้ำ เดินหน้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่อเนื่อง เพื่อ “สังคมไทยไร้ยาเสพติด”

วันนี้ (14 มิ.ย. 67) นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม ได้ให้การต้อนรับพลตำรวจโทภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ส. และพี่น้องภาคสื่อมวลชน จากทุกสำนักข่าว ในโอกาสเดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ปฏิบัติการ ปี 2567 ณ พื้นที่ลาดตระเวนทางบก บ้านหลักศิลา ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม และพื้นที่ลาดตระเวนทางน้ำ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จังหวัดนครพนมได้นำนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการพุ่งเป้า Re X-ray พื้นที่ในทุกอำเภออย่างต่อเนื่อง เพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย พร้อมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยกระดับความเข้มข้นในการลาดตระเวนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดนครพนมได้บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มความเข้มข้นเสาะหายาเสพติดที่อาจถูกซุกซ่อนอยู่ พร้อมขยายผลนำไปสู่การตัดวงจรยาเสพติด เพื่อให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย เกิดสวัสดิภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน เป็นสังคมที่น่าอยู่ รวมถึงดำเนินนโยบายของจังหวัดนครพนมในการเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม ตามแผนสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 มาตรา 5 (10) และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง ปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ระยะ 1 ปี เพื่อระดมปิดล้อมตรวจค้น ทำลายเครือข่าย ขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่

“จังหวัดนครพนมได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานของเจ้าหน้าที่และรับชมสาธิตการลาดตระเวนทางบก ทางน้ำ พร้อมนำคณะสื่อมวลชน ร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่ภูมิประเทศตามแนวชายแดน ทั้งทางบก และทางน้ำ ตามแนวชายแดนของจังหวัดนครพนม และจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ เพื่อร่วมนำเสนอข้อมูลสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม เกี่ยวกับความพร้อมและความเข้มแข็งของทีมจังหวัดนครพนมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” นายวันชัยฯ กล่าวในช่วงต้น

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวอีกว่า สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมา จังหวัดนครพนมได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้ง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง รวมถึงฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการสืบสวนสอบสวน หาข่าว สร้างเครือข่าย เตรียมความพร้อมเข้าดำเนินการจับกุม ระงับเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบในลักษณะคุกคามประชาชน การค้ายาเสพติด การมั่วสุมเสพยาเสพติด ตลอดจนการกระทำความรุนแรงและกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สาธารณะชนได้รับทราบ ซึ่งจังหวัดนครพนมดำเนินการโดยการบูรณาการความร่วมมือกับ กองทัพภาคที่ 2 (นบ.ยส.24) และตำรวจภูธรภาค 4 ในการสกัดกั้น ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชน

“จังหวัดนครพนม มุ่งมั่นและเดินหน้าทำงานบูรณาการกับทุกภาคส่วน ในการสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพื่อกวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย พร้อมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยกระดับความเข้มข้นในการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ขยายผลนำไปสู่การตัดวงจรยาเสพติด ทำให้ ประชาชนมีความปลอดภัย บ้านเมืองมีความสงบสุข “สังคมไทยไร้ยาเสพติด” ตลอดไป อย่างไรก็ตาม จังหวัดนครพนมได้เน้นย้ำกำชับไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ หากยุ่งเกี่ยวหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้า การขาย การขนส่งลำเลียงยาเสพติด จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด และจะใช้มาตรการของรัฐอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนมีเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และการกระทำความผิดทุกประเภท หรือเหตุสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ขอให้แจ้งมายังสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง”นายวันชัยฯ กล่าวในช่วงท้าย

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ /2567
วันที่ 14 มิ.ย. 2567