“ชาวบุรีรัมย์” ผสานดวงใจร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

“ชาวบุรีรัมย์” ผสานดวงใจร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมจัดพิธีเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

วันนี้ (13 มิ.ย. 67) นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี

นายนฤชา กล่าวต่อไปว่า วานนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การจัดแสดงดนตรีวงออร์เคสตรา การขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้ ภาคส่วนราชการ เอกชน กลุ่มพลังมวลชน ชุมชน ได้เข้ามาร่วมออกร้านโรงทานจิตอาสาให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งวัน ซึ่งภายในงานมีพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์ พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลของคนทั้งชาติ และในตอนเช้าที่ผ่านมาตนได้นำส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เคลื่อนขบวนธงตามเส้นทางที่กำหนดมายัง บริเวณพิธีสนามฟุตบอล แสงเพชรอคาเดมี่ ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งต่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินจัดกิจกรรม

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวในช่วงท้ายว่า พวกเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ล้วนปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกัน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และท้ายนี้ ตนขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงรวมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือกิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาในการร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือสำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย