พ่อเมืองสองแคว นำหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ

พ่อเมืองสองแคว นำหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (13 มิ.ย. 67) นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลก ได้ทำพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 จากนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนถึงประชาชนชาวพิษณุโลกทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ ฯ เป็นจังหวัดลำดับที่ 6 ของสายที่ 3 ต่อจากจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยตนได้เชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางที่กำหนด ซึ่งจะเริ่มจาก ถนนทางหลวง หมายเลข 11 สายพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ เข้าสู่ ถนนทางหลวง หมายเลข 12 สายพิษณุโลก – หล่มสัก และเดินทางต่อมายังอำเภอเมืองพิษณุโลก ถึงบริเวณวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ซึ่งจุดนี้จะเป็นการเดินผ่านซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นำวิ่งธงตราสัญลักษณ์ฯ เคลื่อนขบวนตรงไปถึงแยกสนามบิน เลี้ยวขวาเข้าถนนราเมศวร ตรงไปถึงถนนเอกาทศรถเลี้ยวขวา ไปถึงวงเวียนรถไฟ ส่งมอบธงให้ นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก จากนั้นเคลื่อนขบวนไปตามถนนนเรศวร ถึงเชิงสะพานเอกาทศรถ ผ่านสวนชมน่าน จากนั้นพลโทประสาน แสงศิริลักษณ์ แม่ทัพภาคที่ 3 รับธงฯเพื่อเคลื่อนชบวนผ่านโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ผ่านวัดราชบูรณะ ตรงไปข้ามถนนหมายเลข 12 ไปถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อมุ่งหน้านำธงตราสัญลักษณ์ ฯ ไปสู่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 2 คืน

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขึ้น เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แบ่งสายการจัดกิจกรรมเป็น 10 สาย จำนวนธงสายละ 72 คันธง รวมจำนวน 720 คันธง โดยจังหวัดพิษณุโลก อยู่ในสายที่ 3 มีจังหวัดที่เป็นเส้นทางในการจัดกิจกรรม เริ่มจากจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และพิจิตร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้เริ่มพร้อมกันที่จังหวัดต้นทางทั้ง 10 สาย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ส่งต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ และมีกำหนดเคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ไปยังกระทรวงมหาดไทยในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เพื่อเข้าร่วมในขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ต่อไป

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือ ร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือ ยืนให้กำลังใจ หรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของพวกเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือ ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย