ปลัดมหาดไทย “สุทธิพงษ์” เผย ขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ 6 รอบเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 12 วัน ก้าวสู่ระยะทางที่ 7,000 กิโลเมตร

ปลัดมหาดไทย “สุทธิพงษ์” เผย ขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ 6 รอบเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 12 วัน ก้าวสู่ระยะทางที่ 7,000 กิโลเมตร พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

วันนี้ (12 มิ.ย. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ก้าวสู่วันที่ 12 ของการจัดกิจกรรมฯ โดยในทุกเส้นทางของแต่ละจังหวัด ได้มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสสำคัญของชีวิตร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม โดยล่าสุดเมื่อเวลา 16.00 นาฬิกา ของวันนี้ ทุกจังหวัดของทั้ง 10 สายทาง มีระยะทางการเดิน วิ่ง ปั่น รวมกันแล้วกว่า 7,000 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางอันยาวไกล ที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของพี่น้องพสกนิกรคนไทย ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจ เดิน วิ่ง ปั่น ข้ามผ่านเส้นทางในแต่ละหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งแสงแดด สายลม และสายฝนที่ตกลงมาระหว่างทาง เพื่อมุ่งเดินหน้าส่งต่อผืนธงตราสัญลักษณ์ฯ อันเปรียบดั่งสัญลักษณ์แห่งการหลอมรวมดวงใจเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า นับตั้งแต่การจัดงานวันแรกของแต่ละจังหวัดต้นทาง ถือว่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ในวันนี้เราทุกท่านได้เห็นแล้วว่าทุกจังหวัดสามารถประสานร้อยรวมดวงใจของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้เข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจ และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับเส้นทางของการเดิน วิ่ง ปั่น แต่ละสาย โดยความเคลื่อนไหวล่าสุดในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ 12 พบว่า เส้นทางเดิน วิ่ง ปั่น แต่ละสาย สาย 1 จังหวัดตาก : เวลา 09.30 น. จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นฯ เพื่อนำธงไปจัดตั้งไว้ยัง บริเวณพิธี โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย สาย 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ : เวลา 09.00 น. จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จัดนิทรรศการและฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สาย 3 จังหวัดเลย ส่งมอบธงรวมสายกับจังหวัดขอนแก่น ทำการจัดตั้งธงไว้ยัง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น สาย 4 จังหวัดมหาสารคาม เวลา 10.00 น . เดิน วิ่ง ปั่น ไปยัง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เวลา 14.00 น. ส่งมอบธง สถานที่ส่งมอบ ณ อบต.ดอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น สาย 5 จังหวัดบุรีรัมย์ : เวลา 07.30 น. จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จัดนิทรรศการและฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ สาย 6 จังหวัดปทุมธานี : ทำการจัดตั้งธงไว้ยัง อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สาย 7 จังหวัดสมุทรปราการ : เวลา 08.30 น. จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จัดนิทรรศการและฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ สาย 8 จังหวัดพัทลุง : เวลา 08.30 น. เดิน วิ่ง ปั่น ไปยัง อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช และ ส่งมอบธง สถานที่ส่งมอบ สถานีตำรวจภูธรเขานิพันธ์ ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี สาย 9 จังหวัดชุมพร : ทำการจัดตั้งธงไว้ยัง เทศบาลตำบลวังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร สาย 10 จังหวัดนนทบุรี : เวลา 10.00 น. เดิน วิ่ง ปั่น ไปยัง อ.เมืองนนทบุรี เคลื่อนขบวนธงไปจัดตั้งไว้ยังศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ซึ่งขณะนี้ ทุกจังหวัดที่จะรับช่วงต่อได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีฯ และพร้อมให้การต้อนรับพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นความตั้งใจของชาวมหาดไทย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ร่วมส่งกำลังใจผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งมาให้กำลังใจตลอดเส้นทาง และที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์และสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงแข็งขัน ร้อยรวมดวงใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือ พี่น้องประชาชนที่มีความปรารถนาตั้งใจอยากจะสนับสนุนอาหาร อาหารว่าง หรือ น้ำดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัด สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือแจ้งที่ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย