ESP และ ENOVA รวมพลังสู่การเป็น Strategic Partner ดันยอดขายในธุรกิจพลังงาน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ดร.นพชัย ถิรทิตสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด (ENOVA)  และ คุณสุทธิพงษ์ ฟังเสนาะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเอสพี  เทคโนโลจี จำกัด (ESP) พร้อมผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามสัญญาการเข้าร่วมหุ้นในบริษัท ESP ในสัดส่วน 19.40% โดยการเข้าซื้อหุ้นของ ENOVA ใน ESP ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมฐานด้านการผลิตและซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง สร้างความสามารถของ ENOVA และ ESP ให้สูงขึ้นทั้งด้านการผลิต การตลาด การบริการ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเพิ่มยอดขายให้เติบโตอีกปีละ 15-20% และเพิ่มคุณค่าในการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัท ENOVA เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร และพลังงาน โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมทั้งการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงและโรงไฟฟ้า ก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ก่อสร้างระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน ระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์ทางด้านพลังงานไฟฟ้า ให้กับภาครัฐและภาคเอกชน ในขณะที่ ESP เป็นบริษัทที่มีความชำนาญด้านการผลิตอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบไฟฟ้าตั้งแต่แรงต่ำถึงระบบไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้ามานานกว่า 20 ปี