“นายอำเภอปากเกร็ด ร่วมกับประชาชนชาวนนทบุรีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ ก่อนส่งมอบอำเภอเมืองนนทบุรี”

นายอำเภอปากเกร็ด นำพสกนิกรชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (12 มิ.ย.67) นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดนนทบุรีร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ ภายหลังจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์จากจังหวัดปทุมธานีแล้ว ได้มีการส่งมอบต่อไปยังนายอำเภอต่าง ๆ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยในวันนี้ อำเภอปากเกร็ดได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ จากนายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบางบัวทอง ณ บริเวณหมู่บ้านสัมมากร ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ออกจาก บริเวณหมู่บ้านสัมมากร ถนนชัยพฤกษ์ ใช้เส้นทางถนนชัยพฤกษ์ ผ่านสะพานพระราม 4 ไปยังจุดรับส่งธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทำพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์โรงเรียนปากเกร็ด ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า นายอำเภอปากเกร็ด เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยเมื่อขบวนธงมาถึงบริเวณโดมเอนกประสงค์โรงเรียนปากเกร็ด ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตนได้นำผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด และร่วมกันชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่นำเสนอพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติอื่น ๆ ก่อนส่งมอบให้อำเภอเมืองนนทบุรีต่อไป

นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กล่าวในช่วงท้ายว่า จังหวัดนนทบุรี โดยการนำของนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ได้อย่างสมพระเกียรติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือสำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย