“พ่อเมืองลับแลส่งต่อธงตราสัญลักษณ์ 6 รอบเฉลิมพระชนมพรรษาไปยังพ่อเมืองสองแคว”

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์สวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่งปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระยะทางกว่า 64.5 กิโลเมตร เพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ อำเภอพรหมพิราม เพื่อเชิญไปร่วมเฉลิมฉลองด้วยความจงรักภักดี

วันนี้ (12 มิ.ย. 67) นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์จากจังหวัดแพร่ และเคลื่อนขบวนตามเส้นทางที่กำหนด เพื่อเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ โดยตลอดห้วงเวลาของการจัดกิจกรรม ตนพร้อมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา และประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองและเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 มิ.ย 67 จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับธงตราสัญลักษณ์ ฯ จากจังหวัดหวัดแพร่ ซึ่งรับเป็นจังหวัดที่ 4 ในสายที่ 2 โดยในสายนี้ประกอบไปด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ 1.จังหวัดเชียงราย 2.จังหวัดพะเยา 3.จังหวัดแพร่ 4.จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจะส่งมอบให้จังหวัดที่ 5.จังหวัดพิษณุโลก 6.จังหวัดสุโขทัย 7.จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 8.จังหวัดพิจิตร และเมื่อวานนี้ (11 มิ.ย. 67) จังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ต่างออกมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันอย่างพร้องเพรียง

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พวกเราชาวจังหวัดอุตดิตถ์
ต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงรวมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือกิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาในการร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือสำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย