พสกนิกรชาวสมุทรปราการ หลอมรวมพลัง “ปราการแห่งความจงรักภักดี” จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“สมุทรปราการ ปราการแห่งความจงรักภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

พสกนิกรชาวสมุทรปราการ หลอมรวมพลัง “ปราการแห่งความจงรักภักดี” จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (12 มิ.ย. 67) นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้จัดกิจกรรมการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ ขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คณะผู้บริหารของจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า การจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา โดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ เส้นทางละ 72 คัน รวม 10 เส้นทาง 720 คัน ส่งต่อไปยังทุกจังหวัดและเคลื่อนขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ จากจังหวัดชายแดนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จไปประกอบพระราชกรณียกิจทุกภูมิภาคและเดินทางผ่านจังหวัดต่าง ๆ เข้ามายังกระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

“จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดลำดับที่ 6 ในสายที่ 7 โดยได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยกิจกรรมในช่วงเช้า เวลา 08.30 น. มีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ และมีการการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย จากนั้น เวลา 10.30 น. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เสร็จแล้วในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ โดยมีการแสดงพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งทุกกิจกรรมต่างล้วนแล้วแต่เป็นการน้อมนำพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสร้างสรรค์ “สุนทรียะ” เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ควบคู่ความสนุกสนาน ความอิ่มเอิบใจของพี่น้องประชาชน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอันทรงคุณค่าทางจิตใจของคนไทยทุกคน” นายศุภมิตร กล่าวเพิ่มเติม

นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวในช่วงท้ายว่า พสกนิกรจังหวัดสมุทรปราการ ต่างมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ ก่อนจะเชิญธงตราสัญลักษณ์ฯ ไปที่กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 และในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงรวมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือกิจกรรมจิตอาสาอื่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาในการร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือสำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย