ผศ.ดร.วิมลิณฬ์ ร่วมแสดงละครการกุศล “เวนิสวานิช ปราชญ์แห่งชีวิต” จัดโดย สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ

ผศ.ดร.วิมลิณฬ์ โบวีไนเซอร์ สุภาพสตรีไทยท่านแรกและท่านเดียวที่ได้รับเกียรติเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์จากสมาคมปฏิรูปการเมืองการปกครองแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ (Reform Club Est.1836)ได้รับเกียรติเชิญร่วมงานการกุศลแสดงบทละครพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “เวนิสวานิช ปราชญ์แห่งชีวิต” จัดโดย สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เทิดพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ณ สวนโรมัน พระราชวังพญาไท ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 92 พรรษา รวมทั้งเผยแพร่เกียรติคุณของแม่ ผู้เป็นต้นแบบที่ดีในการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ และต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 รายได้จากการจัดงานสมทบทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ทั่วประเทศ และสนับสนุนโครงการบูรณะพระราชวังพญาไท โดยมี นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติฯ เป็นประธานจัดงาน พร้อมด้วย พลตรีหญิง ดร.อังคณา สุเมธสิทธิกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมกับ “ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช” ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมถึง คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ นักแสดงกิตติมศักดิ์ คุณวราภรณ์ วงศ์ลาภเมธี คุณกนกลดา นวลศรีโชค คุณอมาวรินทร์ อินทรีย์สุข คุณปลา ฟินาเล่ -สุดจิตร์ สุดจิตต์ และแขกผู้เกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องแต่งกายย้อนวันวานสู่ยุคปัจจุบัน การแสดงปี่สก็อต จากคณะนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย การแสดงบทพระราชนิพนธ์ “เวนิสวานิช ปราชญ์แห่งชีวิต” นำแสดงโดยนางเอกสาวมากฝีมือ “แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์” แสดงนำ ร่วมด้วยผู้กำกับมากฝีมือ “ต้อ-มารุต สาโรวาท” รับหน้าที่กำกับการแสดงและร่วมแสดง พร้อมด้วยเหล่านักแสดงอย่าง “โหน่ง-วสันต์ อุตตมะโยธิน” “เอ็ม-อดุลยรัศมิ์ สุวรรณจักรา” และ “มัฏศ์-ปรมัฎศ์ ชัยสุวรรณ” ซึ่งถือเป็นการกลับมาแสดงอีกครั้งในรอบ 8 ปี