ปลัด มท. เผยวันที่ 11 ของการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

“11 วัน 6,600 กิโลเมตร ก้าวย่างแห่งความจงรัก รวมใจภักดิ์พสกนิกรไทยเทิดไท้องค์ราชัน”

ปลัด มท. เผยวันที่ 11 ของการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศต่างร่วมภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญต้นแบบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีอย่างยั่งยืน

วันนี้ (11 มิ.ย. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ก้าวสู่วันที่ 11 ของการจัดกิจกรรมฯ โดยในทุกเส้นทางของแต่ละจังหวัด ได้มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม ด้วยความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสสำคัญของชีวิตร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม โดยล่าสุดเมื่อเวลา 16.00 นาฬิกา ของวันนี้ ทุกจังหวัดของทั้ง 10 สายทาง มีระยะทางการเดิน วิ่ง ปั่น รวมกันแล้วกว่า 6,600 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางที่ยาวไกล อันสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของพี่น้องพสกนิกรคนไทย ที่มีใจมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจ เดิน วิ่ง ปั่น ข้ามผ่านเส้นทางในแต่ละหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งแสงแดด สายลม และสายฝนที่ตกลงมาระหว่างทาง เพื่อมุ่งเดินหน้าส่งต่อผืนธงตราสัญลักษณ์ฯ อันเปรียบดั่งสัญลักษณ์แห่งการหลอมรวมดวงใจเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567


นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า นับตั้งแต่การจัดงานวันแรกของแต่ละจังหวัดต้นทาง ถือว่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ในวันนี้เราทุกท่านได้เห็นแล้วว่าทุกจังหวัดสามารถประสานร้อยรวมดวงใจของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้เข้ามาร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจ และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับเส้นทางของการเดิน วิ่ง ปั่น แต่ละสาย ความเคลื่อนไหวล่าสุดในวันนี้จะพบว่า สาย 1 จังหวัดตาก : จะมีพิธีส่งมอบธง เวลา 08.30 น. ณ บริเวณพิธี โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย สาย 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ ในเวลา 10.00 น. มีการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่นฯ เพื่อนำธงไปจัดตั้งไว้ยัง ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สาย 3 จังหวัดขอนแก่น จะได้ทำการจัดตั้งธงไว้ยัง ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น สาย 4 จังหวัดมหาสารคาม เวลา 09.00 น. มีจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ฯ กิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จัดนิทรรศการและฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ และทำกิจกรรมจิตอาสา ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สาย 5 จังหวัดสุรินทร์ ช่วงเวลา 07.00 น. มีการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ฯ ไปยัง ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เวลา 10.00 น. ส่งมอบธง สถานที่ส่งมอบ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สาย 6 จังหวัดปทุมธานี ทำการจัดตั้งธงไว้ยัง อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สาย 7 จังหวัดฉะเชิงเทรา เวลา 08.30 น. มีการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่นฯ ไปยัง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการและจะมีพิธีส่งมอบธงในเวลา 10.00 น. ณ เทศบาลตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ สาย 8 จังหวัดพัทลุง เวลา 07.30 น. มีการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่นฯ ไปยัง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จัดพิธีส่งมอบธง ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สาย 9 จังหวัดชุมพร เวลา 08.00 น. มีการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ฯ ไปยัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อนำธงไปจัดตั้งไว้ยัง เทศบาลตำบลวังใหม่ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และสาย 10 จังหวัดนนทบุรี เวลา 10.00 น. มีการจัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ฯ ไปยัง อำเภอเมืองนนทบุรี เพื่อเคลื่อนขบวนธงไปจัดตั้งไว้ยังศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ซึ่งขณะนี้ ทุกจังหวัดที่จะรับช่วงต่อได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธีฯ และพร้อมให้การต้อนรับพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเน้นย้ำว่า การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นความตั้งใจของชาวมหาดไทย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ร่วมส่งกำลังใจผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งมาให้กำลังใจตลอดเส้นทาง และที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์และสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงแข็งขัน ร้อยรวมดวงใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือ พี่น้องประชาชนที่มีความปรารถนาตั้งใจอยากจะสนับสนุนอาหาร อาหารว่าง หรือ น้ำดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัด สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือแจ้งที่ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง” นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้าย

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย