สุชาติ” ดัน ITD นำนโยบายรัฐต่อยอดวิจัยพร้อมจัดอบรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังพบกับผู้บริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (สคพ.) พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่า “ตามที่ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านภูมิธรรม เวชยชัย ให้ดูแลรับผิดชอบ สคพ. หรือ ITD , The International Institute for Trade and Development (Public Organization) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เป็นผู้จัดทำผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นฟันเพืองสำคัญในการสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคผ่านการจัดอบรมและค้นคว้าวิจัยให้แก่บุคลากรของประเทศต่างๆ ซึ่งตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาดูแลรับผิดชอบหน่วยงานที่สำคัญระดับประเทศ”

จากที่ได้รับฟัง นายสุภกิจ เจริญกุล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ITD เป็นองค์กรชั้นนําในการจัดการองค์ความรู้ ผ่านการจัดการอบรม และค้นคว้างานวิจัยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ โดยตามแผนการดำเนินงานปี 2567 ทาง ITD ได้มีการจัดโครงการถึง 8 โครงการ เพื่อสนับสนุนบุคลากรของประเทศต่าง ๆ อาทิ โครงการมหกรรมการค้าและการพัฒนาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก (Thailand Trade and Development Festival) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการใช้ประโยชน์จาก Cross Border E-Commerce (CBEC) สู่ตลาดประเทศจีน โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มการเกษตรสู่การพัฒนา ธุรกิจอย่างยั่งยืน (Smart AgriTech to the Sustainability Business Project) หรือ โครงการจัดทำต้นแบบแพลตฟอร์มออนไลน์สินค้า BCG รองรับผู้ประกอบ ขนาดกลางและขนาดย่อมรุ่นใหม่ (BCG Connex: MSME digital trade & marketing platform Beta version ) ระยะที่ 2 กลุ่มอาหารแห่งอนาคต ( Food For The Future)
ซึ่งนายสุชาติ มอบหมายให้ ITD กำหนดวิธีการวัดผลหรือประเมินผลหลังจบหลักสูตรให้ชัดเจน ว่าผู้เข้าอบรมแต่ละหลักสูตรได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่ออย่างไรได้บ้าง และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือมูลค่าทางธุรกิจอย่างไรบ้าง

{“ARInfo”:{“IsUseAR”:false},”Version”:”1.0.0″,”MakeupInfo”:{“IsUseMakeup”:false},”FaceliftInfo”:{“IsChangeEyeLift”:false,”IsChangeFacelift”:false,”IsChangePostureLift”:false,”IsChangeNose”:false,”IsChangeFaceChin”:false,”IsChangeMouth”:false,”IsChangeThinFace”:false},”BeautyInfo”:{“SwitchMedicatedAcne”:false,”IsAIBeauty”:false,”IsBrightEyes”:false,”IsSharpen”:false,”IsOldBeauty”:false,”IsReduceBlackEyes”:false},”HandlerInfo”:{“AppName”:2},”FilterInfo”:{“IsUseFilter”:false}}

นอกจากนี้ นายสุชาติ ยังกล่าวว่า “ ITD เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผู้ประกอบการยุคใหม่หลายคนที่เริ่มต้นทำธุรกิจแต่ยังขาดความรู้ การมีหลักสูตรอบรม หรืองานวิจัยคุณภาพ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการยุคใหม่

รวมทั้งตนมองว่าหากหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์อย่าง ITD บูรณาการงานด้านวิชาการร่วมกับ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลงานด้านวิชาการได้อย่างแน่นอน โดยตนยินดีให้การสนับสนุนและให้การปรึกษา