ผู้ว่าฯ ยโสธร นำพสกนิกรร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมแปรอักษรเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ยโสธรรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

ผู้ว่าฯ ยโสธร นำพสกนิกรร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมแปรอักษรเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (10 มิ.ย. 67) นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า จังหวัดยโสธร ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ตนได้นำส่วนราชการจังหวัดยโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร สมาชิกเหล่ากาชาดและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร ประชาชนจิตอาสา และภาคีเครือข่าย ตลอดจนพสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่า ผู้นำภาคเอกชน ชมรมคนพิการจังหวัดยโสธร ชมรมผู้สูงอายุ คณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดยโสธร จัดขึ้นเพื่อแสดงพลังความสามัคคีและความภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองมาร่วมงาน และมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย ชุดรำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ชุดรำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “ของดีเมืองยโสธร” จากโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ชุดการแสดง “รวมใจเป็นหนึ่งเทิดไท้องค์ราชันย์” จากชมรมบ้านใหม่ ชุดการแสดง “นำบูชาแม่บายศรี” จากโรงเรียนเทศบาล 3 ชุดการแสดง 3 ส. รำอวยพรพุทธานุภาพ และยังมีการอ่านเรียงความของนักเรียนจากโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การรับชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จากโรงเรียนยโสธรพิทยาคม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร วิทยาลัยชุมชน และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดยโสธร

“ไฮไลท์ของกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ อยู่ในช่วงภาคค่ำ เวลาประมาณ 18.00 น. ซึ่งผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นรูปหัวใจและมีตัวเลขไทย หมายเลข “๑๐” อยู่ข้างในรูปหัวใจ และร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร เพื่อแสดงถึงหัวใจของพสกนิกรในจังหวัดยโสธรที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดทั้งแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ” นายชรินทร์ ฯ กล่าว

นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา โดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ เส้นทางละ 72 คัน รวม 10 เส้นทาง 720 คัน ส่งต่อไปยังทุกจังหวัดและเคลื่อนขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ จากจังหวัดชายแดนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จไปประกอบพระราชกรณียกิจในอดีตทุกภูมิภาคและเดินทางผ่านจังหวัดต่าง ๆ เข้ามายังกระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อไป”

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย