พ่อเมืองระนอง นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนอง ร่วมขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ

พ่อเมืองระนอง นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนอง ร่วมขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (10 มิ.ย.67) นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ตนได้เป็นประธานรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา โดยมีนายราชัน มีน้อย ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดรอน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า หลังจากที่จังหวัดระนอง ได้รับธงตราสัญลักษณ์ฯ ต่อจากจังหวัดพังงา โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย นำส่วนราชการ และพี่น้องชาวพังงา นำธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 72 คัน มาส่งมอบให้จังหวัดระนอง ณ ที่ว่าการอำเภอสุขสำราญแล้ว โดยในส่วนของจังหวัดระนองนั้น ตนได้นำท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมกันเคลื่อนขบวนนำธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปยังเส้นทางที่กำหนดไว้ โดยเริ่มจากที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ และได้ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ให้แก่ นายชัยกฤต หมวดจันทร์ นายอำเภอสุขสำราญ ซึ่งท่านนายอำเภอสุขสำราญ จะได้นำธงตราสัญลักษณ์ฯ ไปเก็บรักษาไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ เพื่อที่จะส่งมอบต่อไปยังนายอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จากนั้นจะมุ่งหน้าเดินทางต่อเพื่อนำธงไปส่งต่อให้กับ ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอเมืองระนอง ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อส่งต่อธงอีกครั้งไปยังจุดรับส่งธง ณ บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดระนอง ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการนำธงตราสัญลักษณ์เคลื่อนไปยังหอประชุมคอซู้เจียง เพื่อเก็บรักษาและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ

นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวต่ออีกว่า หลังจากที่นำธงตราสัญลักษณ์ฯ มาไปเก็บรักษาไว้ ณ ห้องประชุมคอซู้เจียง ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อาทิ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติให้ประชาชนได้รับชม การจัดกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และในวันนี้จะมีการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อส่งมอบต่อให้กับจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดถัดไป

นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนอง ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ได้อย่างสมพระเกียรติ ซี่งแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือสำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย