จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พ่อเมืองเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ส่งต่อให้จังหวัดเลยวันนี้

วันนี้ (8 มิ.ย. 67) นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตนได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รวม 12 รางวัล และเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม นายธนภัทร ณ ระนอง นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับธงตราสัญลักษณ์ มาเป็นจังหวัดในลำดับที่ 4 ในสายที่ 4 ต่อจากจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้นำธงตราสัญลักษณ์มาเก็บรักไว้ ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาชาญในด้านต่าง ๆ ของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณ พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“โดยเมื่อวานนี้ มีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมทั้ง มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม วงโปงลางพื้นบ้านจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ที่ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ประเภท ก ระดับประชาชนทั่วไป ปี 2566 การแสดงศิลปวัฒนธรรม วงโปงลางพื้นบ้าน โรงเรียนอนุกูลนารี ที่ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ประเภท ข ระดับมัธยมศึกษา ปี 2567 การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีโปงลางพื้นบ้าน วงโฮมฮัก ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ที่ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ประเภท ก ระดับประชาชนทั่วไป ปี 2567 ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรม” นายสนั่นฯ กล่าว

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ ตนพร้อมด้วยคณะ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ นำขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 72 คัน ออกจากหอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านไปยังอำเภอกมลาไสย ผ่านไปยังอำเภอยางตลาด เพื่อส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จุดรอยต่อเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนแซงแหลมดินแดนโนนสวรรค์ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจะนำส่งต่อเข้ามายังกระทรวงมหาดไทยต่อไป

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือ ร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือ ยืนให้กำลังใจ หรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของพวกเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือ ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง” นายสนั่นฯ กล่าวทิ้งท้าย
.
#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย