“นฤมล” ผู้แทนการค้าไทย หารือ Mr.Ivan Polykov ประธานสภาหอการค้ารัสเซีย-อาเซียน ส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนไทย-รัสเซีย

วันนี้ (7 มิถุนายน 2567) เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์การประชุม Ekspoforum นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย ได้พบหารือกับนาย Ivan Polykov, Chairman of the Russia-ASEAN Business Council ถึงประเด็นทิศทางความร่วมมือรัสเซีย-อาเซียนที่มีศักยภาพ

ผู้แทนการค้าเปิดเผยว่า นาย Ivan Polykov ยืนยันความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอาเซียนให้ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับประเทศไทย พร้อมกับเสนอให้ประเทศพันธมิตรพิจารณาใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการทำธุรกรรม ซึ่งปัจจุบันความต้องการในการทำธุรกรรมเพิ่มมากขึ้นจากจำนวนนักท่องเที่ยว และนักลงทุนที่ประกอบธุรกิจในไทย ทั้งนี้ อย่างไรก็ดี การโอนเงินจากต่างประเทศมายังรัสเซีย หรือการใช้บัตร visa และ mastercard ที่ออกในต่างประเทศไม่สามารถใช้ในรัสเซีย เพื่อเป็นทางเลือกในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารและสร้างสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจระหว่างรัสเซียกับไทย อาจพิจารณาแนวทางหรือพัฒนาระบบการให้บริการทางการเงินระหว่างกันอื่น ๆ แทน

ผู้แทนการค้า เน้นย้ำว่า ประเทศไทยชื่นชมบทบาทเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องของรัสเซียในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาค ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอาเซียน โดยต้องการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียในทุกด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว และความเป็นกลางทางคาร์บอน ตลอดจนส่งเสริมเรื่องการสร้างขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรมนุษย์ การผลิต และสื่อเพิ่มเติม

“ปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมาก โดยในปีที่ผ่านมามีจำนวนถึง 1.5 ล้านคน ในปี 2567 ช่วงมกราคม- พฤษภาคม 2567 นักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว จำนวน848,473 คน เป็นอันดับ 3 รองจากจีนและมาเลเซีย ทำให้ประเทศไทยมีรายได้สะสมจากนักท่องเที่ยว 5 เดือนแรกปี 2567 จำนวน 701,429 ล้านบาท มียอดนักท่องเที่ยว จำนวน 14,760,911 คน ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รัฐบาลได้ขยายเวลาหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติรัสเซียเป็นกรณีพิเศษให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 60 วัน เพื่ออำนวยความสะดวก โดยหวังว่านักท่องเที่ยวรัสเซียจะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศมากยิ่งขึ้น“ ผู้แทนการค้า ย้ำ