จังหวัดสงขลา รับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” จากจังหวัดปัตตานี

จังหวัดสงขลา รับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” จากจังหวัดปัตตานี ผู้ว่าฯ เชิญชวนประชาชนทุกคนพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลือง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลของคนทั้งชาติ

วันนี้ (7 มิ.ย. 67) นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้ นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจาก นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน่าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ร่วมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

“จังหวัดสงขลา ได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ มาเป็นลำดับที่ 4 ในสายที่ 8 ต่อจากจังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี ซึ่งจังหวัดสงขลาจะนำธงตราสัญลักษณ์มาจัดกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาโดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ เส้นทางละ 72 คัน รวม 10 เส้นทาง ส่งต่อไปยังทุกจังหวัดและเคลื่อนขบวนธงตราสัญลักษณ์จากทุกภูมิภาคเข้ามายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” นายสมนึกฯ กล่าว

นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่ได้รับมอบธงตราสัญลักษณ์ต่อจากจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ได้นำขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ เดินทางไปตามเส้นทางที่กำหนด เริ่มจากศาลากลางจังหวัดสงขลา ผ่านเส้นทางในพื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ เข้าสู่วงเวียนประติมากรรมคนอ่านหนังสือ อำเภอเมืองสงขลา ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปยังศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อนำธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ไปประดับไว้ ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ก่อนที่จะนำธงตราสัญลักษณ์ส่งต่อให้กับจังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นจังหวัดถัดไป

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือ ร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือ ยืนให้กำลังใจ หรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของพวกเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือ ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง” นายสมนึกฯ กล่าวทิ้งท้าย

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย