จังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากจังหวัดมุกดาหาร ด้านพ่อเมือง เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลของคนทั้งชาติ

วันนี้ (6 มิ.ย. 67) นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตนได้เป็นประธานในพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2566 จาก นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ณ บริเวณช่องเขาขาด รอยต่อจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ประชาชนจิตอาสา และพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับธงตราสัญลักษณ์ มาเป็นจังหวัดในลำดับที่ 4 ในสายที่ 4 ต่อจากจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะนำธงตราสัญลักษณ์มาจัดกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชาโดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ เส้นทางละ 72 คัน รวม 10 เส้นทาง 720 คัน ส่งต่อไปยังทุกจังหวัดและเคลื่อนขบวนธงตราสัญลักษณ์จากทุกภูมิภาคเข้ามายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยภายหลังที่จังหวัดมุกดาหารมีการส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ เรียบร้อยแล้ว จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดชุดการแสดงต้อนรับคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดการแสดง “ฟ้อนมาลัยไม้ไผ่” และชุดการแสดง “เซิ้งตะไลล้าน” โดยพี่น้องประชาชนจากเทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ โดยในวันนี้นักแสดงได้แต่งชุดผู้ไทและนำผ้าสไบแพรวามาประดับตกแต่ง โดยผ้าไหมแพรวาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งไหมของจังหวัดกาฬสินธ์ ซึ่งขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เคลื่อนไปยังเส้นทางที่กำหนดคือบริเวณหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ และส่งมอบธงฯ ให้ คณะของอำเภอกุฉินารายณ์ จากนั้น ขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ออกจากบริเวณหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ และส่งมอบธงฯ ให้แก่คณะของอำเภอห้วยผึ้ง โดยอำเภอห้วยผึ้ง จุดเริ่มต้นบริเวณสามแยกจุดตรวจห้วยผึ้ง ถึง บริเวณสะพานลำห้วยผึ้ง และคณะของอำเภอห้วยผึ้ง ส่งมอบธงฯ ให้แก่ คณะของนายอำเภอสมเด็จ จากนั้นขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอสมเด็จ จะเคลื่อนผ่านบริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสมเด็จ และส่งมอบธงฯ ให้กับนายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีกาฬสินธุ์ จากนั้น นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ส่งมอบธงฯ ให้รองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต่ออีกว่า จากนั้นขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ได้เคลื่อนผ่านจุดต่าง ๆ ที่กำหนด เมื่อถึงเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีตน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 3 ท่าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ จะนำขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เคลื่อนที่ไปตามถนนสายหลัก โดยจะผ่านอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร วงเวียนน้ำพุ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด สามแยกโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ไปยังศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำธงตราสัญลักษณ์มาเก็บรักษา ก่อนที่จะนำธงตราสัญลักษณ์ส่งต่อไปยังจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายของสายที่ 4 และจะนำส่งต่อเข้ามายังกระทรวงมหาดไทยต่อไป

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือ ร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือ ยืนให้กำลังใจ หรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของพวกเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือ ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย