จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพร้อมใจกันแสดงออกซึ่งความรักสามัคคีและความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลของคนทั้งชาติ

วันนี้ (3 มิ.ย. 67) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า วานนี้ตนได้เป็นประธานนำขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีจำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรมฯ

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า การจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา โดยน้อมนำแนวทางในเรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ เส้นทางละ 72 คัน รวม 10 เส้นทาง 720 คัน ส่งต่อไปยังทุกจังหวัดและเคลื่อนขบวนธงตราสัญลักษณ์ฯ จากจังหวัดชายแดนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จไปประกอบพระราชกรณียกิจในอดีตทุกภูมิภาคและเดินทางผ่านจังหวัดต่าง ๆ เข้ามายังกระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเข้าขบวนเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

“จังหวัดจันทบุรี ได้รับธงเป็นจังหวัดที่ 2 ในสายที่ 7 ต่อจากจังหวัดตราด ซึ่งจะนำไปยังจุดทำพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของจังหวัดจันทบุรี จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 เวลา 12.30 น. จุดรับธงตราสัญลักษณ์ฯ จากจังหวัดตราด ณ บริเวณท่าจอด ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดจันทบุรี ต่อด้วย จุดที่ 2 เวลา 15.00 น. จุดรับส่งธงตราสัญลักษณ์ฯ ระหว่างอำเภออำเภอขลุง และอำเภอแหลมสิงห์ ณ J&K ล้ง ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จุดที่ 3 เวลา 15.30 น. จุดรับส่งธงตราสัญลักษณ์ฯ ระหว่างอำเภอแหลมสิงห์กับอำเภอเมืองจันทบุรี ณ บริเวณร้านอาหารครัวทะเลทอง ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และจุดสุดท้าย จุดที่ 4 เวลา 16.30 น. จุดทำพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ (จุดเก็บธงของจังหวัดจันทบุรี) ณ บริเวณเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และจะส่งมอบต่อไปยังระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ ตามลำดับต่อไป” นายมนต์สิทธิ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมแรงรวมใจเข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่จะจัดขึ้นในแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง ปั่น หรือ ร่วมแจกจ่ายน้ำ หรือ ยืนให้กำลังใจ หรือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของเราทุกคน และแสดงถึงความรักของคนไทยที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปฏิบัติบูชา ลุกขึ้นมา เดิน วิ่ง ปั่น ออกกำลังกาย เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัด หรือ สำนักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศาลากลางจังหวัด หรือ ที่ทำการปกครองอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ หรือ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง”

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567
#เดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ฯ
#กระทรวงมหาดไทย