เด็ก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ทำถึง แสดงพลังคนรุ่นใหม่ ผ่านขบวนพาเหรด Bangkok Pride Festival 2024

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา งาน “Bangkok Pride Festival 2024 ที่ปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “Celebration of Love เฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียมได้เป็นหนึ่งใน Talk of the Town ไปทั่วโลก โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมแสดงออกเพื่อสร้างการยอมรับในความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย (Empower All Genders) และเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับชุมชน LGBTQIAN+ โดยขบวนพาเหรดเริ่มต้นหัวขบวนที่บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ ไปจนถึงแยกราชประสงค์ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ขบวน 5 นิยามความรัก ประกอบด้วย ขบวนที่ 1 สมรสเท่าเทียม (Love Wins) สีประจำขบวนสีแดง ขบวนที่ 2 ตัวตน (Love for Identity) สีประจำขบวนคือสีเหลือง ขบวนที่ 3 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Love for Dignity) สีประจำขบวนสีเขียว ขบวนที่ 4 สันติภาพ (Love for Peace & Earth) สีประจำขบวนสีฟ้า และสุดท้ายขบวนที่ 5 เสรีภาพ (Love for Freedom) สีประจำขบวนสีม่วง งานนี้มีทั้งนายกรัฐมนตรี นักการเมือง ผู้บริหารประเทศ ดารา ศิลปิน อินฟลูเอนเซอร์ และบุคคลทั่วไปจากทุกวงการ เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง


คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของคณะนิเทศศาสตร์ และ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ได้เข้าร่วมขบวนพาเหรดซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำที่ร่วมเดินขบวนพาเหรดในครั้งนี้ โดยร่วมอยู่ในขบวนที่ 2 ตัวตน (Love for Identity) ที่สะท้อนถึง “เพศกำหนดเอง” ซึ่งสื่อความหมายถึงความสำคัญของการมีกฏหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศและเพศสภาพ แสดงพลังความแข็งแกร่งของตัวตนที่ทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกเป็นและเลือกแสดงออกในความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างอิสร โดยนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ DPU ได้สร้างสีสรรด้วยการสวมใส่ชุดนักศึกษาที่แสดงถึงความหลากหลายทางเพศในกลุ่มคนรุ่นใหม่


อาจารย์วรพงษ์ ปลอดมูสิก (อ.ยุ่ง) รองคณดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ในฐานะผู้ที่นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมขบวนพาเหรดในครั้งนี้ กล่าวว่า “ทุกวันนี้นักศึกษากลุ่มคนรุ่นใหม่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งว่าเป็นอีกหนึ่งสถาบันสำคัญที่พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ควรเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมความสร้างสรรค์ มีพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดงออกอย่างเท่าเทียม และเกิดการยอมรับในอัตลักษณ์ทางเพศของตน หากนักศึกษาได้ค้นพบตัวเองเร็วก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพออกมาได้รวดเร็วและเต็มที่มากที่สุด เพราะเชื่อว่าคนที่จะประสบความสำเร็จได้ไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องเพศสภาพ การมาร่วมขบวนพาเหรดในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงออกทางจุดยืนที่พร้อมจะส่งเสริมความหลากหลายทางเพศให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทำให้นักศึกษาได้เกิดความมั่นใจในอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองมากขึ้น

ทางด้าน นายณธนดล ผายตะคุ (กาโตว์) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า “ได้มาร่วมขบวนพาเหรดในปีนี้เป็นครั้งแรก ตื่นเต้นและประทับใจสุดๆ ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่มองว่า เราทุกคนต้องให้การยอมรับกับเพื่อนที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น ยิ่งในสังคมของมหาวิทยาลัยเราจากที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีอาจารย์ที่คอยส่งเสริมทุกบาทโดยมองข้ามเรื่องเพศ ทำให้ทุกคนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่และเกิดความเท่าเทียมกัน”


มหาวิทยาลัยถือว่าอีกหนึ่งสถาบันที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้กับประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เองก็เปิดกว้างต่อความแตกต่างและหลากหลายทางเพศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและส่งเสริมความเสมอภาค ทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เติบโตมาอย่างมั่นใจในอัตลักษณ์ทางเพศของตนมากขึ้น