ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ สร้างห้อง Lab ใหม่ Wacom Cintiq 22 ให้นักศึกษาได้ใช้งานแบบเต็มสตีม

ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) พร้อมด้วยคณาจารย์ – นักศึกษา จากวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ คณะนิเทศศาสตร์ จัด Train การใช้ Tablet สำหรับทำกราฟฟิก Wacom Cintiq 22 ในห้องปฏิบัติการ DPU Wacom Cintiq Lab ซึ่งใช้ Wacom Tablet รุ่นใหม่ล่าสุด ที่เป็นที่นิยมในวงการนักออกแบบและศิลปินดิจิทัล โดยสามารถใช้งานตอบโจทย์ที่หลากหลายในด้านการศึกษาและการทำงานแบบร่วมกัน ซึ่งสามารถใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์และการเรียนรู้ได้

ทั้งนี้ห้อง DPU Wacom Cintiq 22 Lab เป็นห้องปฏิบัติการแท็บเล็ต Wacom ขนาดใหญ่ 22 นิ้ว ที่มีจอขนาดใหญ่ ใช้ทำงานที่มีความละเอียดสูง จำนวนเครื่องมีพร้อมต่อการใช้งาน 1 ต่อ 1 พร้อมกันทั้งชั้นเรียน Wacom Cintiq 22 มาพร้อมกับปากกาดิจิทัลที่มีความไวต่อแรงกดและความแม่นยำ ทำให้การจดบันทึก วาดภาพ หรือทำแผนผังต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ได้ทั้งด้านการสร้างสรรค์ศิลปะ งานศิลปะดิจิทัล (Digital Art) งานกราฟิก การพัฒนาเกม การออกแบบตัวละครและฉาก การสร้าง Storyboard การสร้างงาน 3D และ ด้านการเตรียมนำเสนอเนื้อหาต่างๆ อาทิ การวาดแผนผังประกอบการอธิบาย การจดบันทึกทันทีขณะสอน หรือการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน