ReFi Thailand จัดกิจกรรม Mini Hackathon แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างพลังเยาวชน สร้างผู้นำด้านส่ิงแวดล้อม เปิดพื้นที่แสดงความคิดสร้างสรรค์

ReFi Thailand จัดกิจกรรม Mini Hackathon แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างพลังเยาวชน สร้างผู้นำด้านส่ิงแวดล้อม เปิดพื้นที่แสดงความคิดสร้างสรรค์

เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคาร 100 ปี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณชอว์ ขันติคเชนชาติ ผู้ก่อตั้ง ReFi Thailand นำทีมจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้าน Green Skills, Green Tech และ Climatech ตามด้วยกิจกรรม Mini Hackathon หัวข้อการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดย Mini Hackathon ครั้งนี้จัดแข่งขันครอบคลุม 3 ธีมหลัก ได้แก่ Just Transition, Green Innovation และ Sustainable Business Models

ในส่วนของการบรรยายหลักเพื่อให้ความรู้ประกอบด้วย 2 วิทยากร ได้แก่

1.คุณท็อป จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัท Bitkub Capital Group Holdings โดยคุณท็อป ได้มาร่วมแบ่งปันถึงความสำคัญและแนวโน้มของ GreenTech และ Climatech พร้อมทิศทางการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมสีเขียวในอนาคต

2.คุณโบ ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ นักวิชาการด้านการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้บรรยายในหัวข้อ “Redefining Jobs and Skills for the Inclusive Greener Future” โดยได้พูดถึงการพัฒนา Green Skills (ทักษะสีเขียว) และความสำคัญของการพัฒนาทักษะในยุคเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

จากนั้นเป็นกิจกรรม Mini Hackathon โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้โชว์พลังความคิดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีกรรมการที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์สูงร่วมตัดสินทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ชาริกา ชาญนันทพิพัฒน์ (TDRI), ดร.กุลบุตร โกเมนกุล (DPU) ,คุณชอว์ ขันติคเชนชาติ (ReFi Thailand) และ คุณกาศิพัฒณ์ วงศ์วิทยกำจร (Green Talent Generation)

.

ทั้งนี้ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า

ทีมที่ชนะในธีม Just Transition ได้แก่ ทีม Greensheild ซึ่งได้เสนอไอเดียแก้ปัญหาการเผาขยะทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว ที่สร้างปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดย Greensheild เป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและอาคาร ที่ผลิตจากการนำเปลือกข้าวโพดและใบอ้อยมาทำให้แห้งและขึ้นรูปเป็นแผ่นดูดซับเสียงและป้องกันความร้อนที่มีความสวยงามจากการตกแต่งของฝีมือกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน

.

ทีมที่ชนะในธีม Green Innovation ได้แก่ ทีม Green Tubby ซึ่งได้เสนอไอเดียการแก้ปัญหาขยะและก็ยังช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการทางการเงินของกลุ่ม unbanked และ underbanked โดยให้ User มาส่งขยะที่ Hub เพื่อนำไป Recycle โดย User จะได้ point จากการ scan ขยะ ผ่าน application ตามประเภท และปริมาณขยะ โดยยึดราคากลางการรับซื้อขยะ โดย 1 point จะมีค่าเป็น 1 บาท และ point นี้สามารถนำมาเป็น collateral ในการกู้เงินกับเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

ทีมที่ชนะในธีม Sustainable Business Models ได้แก่ ทีม Road to “crisis” ซึ่งได้เสนอไอเดียปฏิวัติการจัดการขยะใน Vertical Residential ผ่าน platform web-based data set ที่ช่วยลูกบ้านแยกขยะและส่งต่อให้โครงการหรือเจ้าของธุรกิจที่นำขยะไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตสินค้าและบริการ ช่วยยืดอายุวัสดุก่อนลงสู่หลุมฝังกลบหรือการเผา Sortify เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยง ผู้มีส่วนในการกำเนิดวัสดุเหลือใช้ กับ Green Producer เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

.

และรางวัลพิเศษอีก 1 รางวัล ได้แก่ทีม Happy Plankton ซึ่งได้เสนอไอเดียการสร้างกระบวนการใหม่ของการเปลี่ยนขยะทางการเกษตร โดยเฉพาะซังข้าวและซังข้าวโพดต้นเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ด้วยการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะด้วยกระบวนการทำถ่านชีวภาพ BioChar คุณภาพสูง เสริมประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอน มุ่งสู่งการเกษตรคาร์บอนต่ำ และพัฒนา Green Farm Contract เพิ่มคุณค่าและความสามารถทางการแข่งขันของ Supply Chain การเกษตรของประเทศ

.

โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ Greener Together: The Bootcamp บูทแคมป์พัฒนาทักษะสีเขียวระยะเวลา 5 สัปดาห์ ที่ทาง ReFi Thailand ได้จัดขึ้นมาโดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐฯ ผ่านโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น Bitkub Capital Group Holding, BCGeTEC, Creagy Climate Academy, YouthEN, GIZ, AroKaGO, MeKha V, Hackathon Thailand และ PI Carbon เป็นต้น