มท.1 เปิดงานนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ เฉพาะวัตถุมงคลสายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆัง

มท.1 เปิดงานนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ เฉพาะวัตถุมงคลสายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ตั้งแต่อดีตจนถึงรุ่นปัจจุบัน ครั้งที่ 1 พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และเผยแผ่สิ่งที่ดีงามของบวรพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสรรพสิริมงคลโดยถ้วนทั่วกัน

วันนี้ (19 พ.ค. 67) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมยลนที โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ เฉพาะวัตถุมงคลสายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ตั้งแต่อดีตจนถึงรุ่นปัจจุบัน ครั้งที่ 1 โดยได้รับเมตตาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพประสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ประธานจัดงานฯ พระราชวชิรโมลี รองเจ้าคณะภาค 14 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร และพระครูสุภัทรธรรมโฆษิต (พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร โดยมี คุณธนนนท์ นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์การจัดงานฯ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการจัดนิทรรศการ แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน ภาคีเครือข่าย ชมรมพระเครื่อง และนักนิยมสะสมพระเครื่องทั่วประเทศ ร่วมในงานจำนวนมาก

โอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคุณธนนนท์ นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าจุดธูปเทียนบูชาพระประธานยิ้มรับฟ้า พระประธานภายในพระอุโบสถ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร แล้วเข้าสู่วิหารสมเด็จ เพื่อสักการะรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมรํสี) สมเด็จพระพุฒาจารย์ (หม่อมเจ้าทัด เสนีวงศ์) และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (หม่อมราชวงศ์เจริญ อิศรา
งกูร) แล้วเดินไปยังห้องประชุมยลนที โรงเรียนสตรีวัดระฆัง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กราบถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม ตามลำดับ แล้วลั่นระฆัง 3 ครั้ง เปิดการจัดนิทรรศการเพื่อความเป็นสิริมงคล ถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพล เป็นอันเสร็จพิธี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม ที่เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเถรานุเถระทุกรูป ตลอดจนภาคีเครือข่าย และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ เฉพาะวัตถุมงคลสายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ตั้งแต่อดีตจนถึงรุ่นปัจจุบัน ครั้งที่ 1 ในวันนี้ ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่ผู้ที่สนใจในการเช่าพระเครื่องพระบูชาและทุกท่าน จะได้มาร่วมงานอันเป็นสิริมงคลยิ่ง ได้มาสัมผัส มาเห็นมาชมอานุภาพ ความงดงาม และความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) โดยตนมั่นใจว่าทุกคนที่มาจะได้พบเจอสิ่งที่ดีและมีความก้าวหน้าเจริญในหน้าที่การงาน เกิดสรรพสิริมงคลในชีวิต และจากบรรยากาศในวันนี้ ทำให้ตนคิดว่าเปรียบเสมือนวันรวมญาติ เพราะผู้มาร่วมงานในวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกัน มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันดี ได้รู้จักหลายท่านที่เป็นบุคคลที่ตนเคารพและศรัทธา บางท่านได้พบเจอกันในหลายโอกาสหลายเวลามากกว่าสมาชิกในครอบครัวเสียอีก

“สำหรับวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหารแห่งนี้ ตนมีความศรัทธาและได้มาสวดมนต์กราบไหว้บูชาภายในพระอุโบสถอยู่หลายครั้ง ตั้งแต่ก่อนรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งทุกครั้งที่มาได้รับความเมตตาจาก “พระครูต้น” พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และในวันนี้ก็เช่นกัน กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร จัดงานนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ เฉพาะวัตถุมงคลสายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ตั้งแต่อดีตจนถึงรุ่นปัจจุบัน ครั้งที่ 1 ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทย ต่อยอดเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ระลึกแต่สิ่งที่ดีและปฏิบัติสิ่งที่ดี หลอมรวมจิตใจ ร่วมกันชำระจิตใจ ร่วมชมการแสดงวัตถุมงคลที่เคารพบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกคน” นายอนุทินฯ กล่าว

นายอนุทินฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนถึงพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านที่ได้ร่วมนำพระเครื่องมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ และขอให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการจัดงานกำหนดไว้ พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และเผยแผ่สิ่งที่ดีงามของบวรพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสรรพสิริมงคลโดยถ้วนทั่วกัน และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดรวมถึงสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ซึ่งมี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านได้มีสุขภาพ พลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง คิดหวังสิ่งที่ใดที่ชอบ ก็ขอให้สมหวัง มีกินมีใช้ตลอดไป

ด้าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า คณะกรรมการจัดงานนิทรรศการการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ เฉพาะวัตถุมงคลสายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ตั้งแต่อดีตจนถึงรุ่นปัจจุบัน ครั้งที่ 1 ซึ่งมีพระเดชพระคุณ พระเทพประสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เป็นประธานจัดงาน ได้รับเมตตาอย่างสูงยิ่งจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่ หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และขอขอบคุณท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการเปิดงานในวันนี้

“การจัดงานในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร และสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ อยู่ 3 ประการ คือ 1) เพื่ออนุรักษ์พุทธศิลปะไทย 2) เพื่อเผยแผ่บารมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ให้ศรัทธาสาธุชน ได้ศึกษาเรียนรู้ มีความเข้าใจและเข้าถึง ในวัตถุมงคลของวัดระฆังโฆสิตาราม อย่างถูกต้องและชัดเจน และ 3) เพื่อนำรายได้ไปใช้ในกิจกรรมของคณะสงฆ์ของวัดระฆังโฆสิตารามและวัดบางหลวงหัวป้า สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม จังหวัดปทุมธานี โดยมี สุดยอดผู้ชำนาญการและสุดยอดนักสะสมพระสมเด็จวัดระฆัง อาทิ คุณพิศาล เตชะวิภาค (ต้อย เมืองนนท์) คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร (อั้ง เมืองชล) คุณปฐมาภรณ์ เตมียเวส (มาดามเดียร์) คุณชาญชัย มานิตทวีผล (อ้วน ลอยฟ้า) คุณบันฑิตพงษ์ นาคสินธุ์ (นิว เมืองชล) และกลุ่มศิษย์ระฆัง 8 พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต (พระครูต้น) ให้การอนุเคราะห์นำพระสมเด็จวัดระฆังมาจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน พร้อมใจกันจัดงานนี้ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เมตตาเป็นประธานจัดงาน ท่านเจ้าคุณพระราชวชิรโมลี รองเจ้าคณะภาค 14 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร และท่านเจ้าคุณ พระพิมลภาวนาพิธาน เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร รองประธานจัดงาน พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต (พระครูต้น) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ประธานดำเนินงาน พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ สำนักงานเขตบางกอกน้อย สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนโฆสิตสโมสร และสมาคมผู้นิยม พระเครื่องพระบูชาไทย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคม ตลอดจนถึงชมรมพระเครื่อง คณะกรรมการรับและตัดสิน นักนิยมสะสมพระเครื่อง ทั่วประเทศ โดยมี นายสุรเดช ลิ้มพานิช (หมึก ท่าพระจันทร์) เป็นคณะกรรมการประสานงาน และขออนุโมทนาบุญผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดงานอันเป็นสิริมงคลในครั้งนี้

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood