อธิบดีบุปผา เยือนอุบล ตั้งศูนย์ทดสอบครูมวย ดัน Soft Power ไทย  

กรมพัฒน์ ส่งเสริมศูนย์ทดสอบวัดฝีมือ ดันครูมวยไทยโกอินเตอร์ จัดตั้งแล้ว 18 แห่งทั่วประเทศ อุบลเร่งเครื่องหนุนค่ายมวยในพื้นที่รับป้ายมาตรฐาน

 

16 พ.ค. 67 นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 ให้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีและค่ายมวยไทย ส.สุดใจ ตาลสุมยิม ณ ห้องประชุมประทุมทิพย์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี พร้อมเปิดเผยหลังเป็นประธานในงานดังกล่าวว่า กีฬามวยไทยเป็นหนึ่งใน Soft Power ที่รัฐบาลต้องการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมโลกได้รับรู้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศในลักษณะ Sport Tourism และขณะเดียวกันก็สามารถส่งออกนักกีฬาและผู้ฝึกสอนไปยังต่างประเทศ เพื่อทำการแข่งขัน แสดงโชว์ และฝึกสอน สร้างเม็ดเงินให้แก่ประเทศจำนวนมหาศาล การทดสอบฯ ผู้ฝึกสอนมวยไทย จึงเป็นการการันตีทักษะฝีมือสร้างใบรับรองการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ จึงย้ำกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เร่งดำเนินการเชิญชวนให้สถาบันการศึกษาด้านกีฬา ค่ายมวยในพื้นที่ จัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 ซึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานี มีจัดตั้งแล้ว 2 แห่ง เพื่อดำเนินการทดสอบผู้ที่ต้องการทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนมวยไทย

 

นางสาวบุปผา เรืองสุด กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้อนุญาตจัดตั้งศูนย์ทดสอบฯ สาขา ผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 จำนวน 18 แห่งทั่วประเทศ เช่น โรงเรียนมวยไทยเบิกฤกษ์ยิม (ลำปาง) การกีฬาแห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) สามารถ พยัคฆ์อรุณยิม (กรุงเทพมหานคร) บ.กำปั้นมวยไทย จำกัด (ขอนแก่น) วรพันธุ์มวยไทยยิม (กาฬสินธุ์) ค่ายมวย ส.ภูมิภัทร (นครศรีธรรมราช) และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.บูรพา (ชลบุรี) เป็นต้น สำหรับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีและค่ายมวยไทย ส.สุดใจ ตาลสุมยิม ที่ดำเนินการอนุญาตจัดตั้งโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เป็นลำดับที่ 17 และ 18 โดยศูนย์ทดสอบฯ 18 แห่ง มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งทั้งสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน และมีคณะกรรมการควบคุมการทดสอบที่มีศักยภาพให้เกณฑ์การตัดสินที่ถูกต้องและเที่ยงธรรม

 

“จากกระแสความต้องการวัดทักษะฝีมือของผู้ฝึกสอนมวยไทย จะเป็นตัวสนับสนุนให้ค่ายมวยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นศูนย์ทดสอบฯ กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมากยิ่งขึ้น ค่ายมวยหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจเป็นศูนย์ทดสอบฯ สามารถติดต่อได้ที่สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าว