ปลัด มท. เป็นประธานพิธีเชิญผ้าไตรพระราชทาน ถวายแด่สามเณรนักเรียนจีนนิกาย ในการบรรพชาหมู่น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีเชิญผ้าไตรพระราชทาน ถวายแด่สามเณรนักเรียนจีนนิกาย ในการบรรพชาหมู่น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันนี้ (12 พ.ค. 67) เวลา 12.30 น. วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีเชิญผ้าไตรพระราชทาน ตามโครงการบรรพชาหมู่น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเมตตาจาก พระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ (พระอาจารย์เย็นอี่) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชูชัย สุทธิสว่างวงศ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 พล.ต.ท.จิรสันต์ แก้วแสงเอก ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายไพโรจน์ จึงธนาเจริญ นายอำเภอบางบัวทอง ว่าที่ร้อยตรี ยุทธภูมิ จับจิตต์ นายอำเภอบางกรวย นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ นางสาวนันทิกา นิลวรสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คณะผู้บริหารมูลนิธิสิริวัฒนภักดี ผู้ปกครอง นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ พุทธศาสนิกชนและประชาชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เชิญผ้าไตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายังพระอุโบสถ แล้ววางบนพานที่โต๊ะหมู่บูชาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (เย็นเชี้ยวมหาเถระ) อดีตปฐมเจ้าอาวาสผู้สร้างวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ ผู้สถาปนาโรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย ถวายสักการะพระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ (พระอาจารย์เย็นอี่) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น พระอุปัชฌาย์ และพระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (พระอาจารย์เย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ แล้วนำหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติมอบผ้าไตรแก่ตัวแทนนาคหมู่ ถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร จำนวน 1 ไตร เพื่อเชิญไปถวายพระอุปัชฌาย์ ในพิธีบรรพชาสามเณรนักเรียนจีนนิกาย ประจำปีการศึกษา 2567 น้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีน นิกายรังสรรค์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

“โครงการบรรพชาหมู่น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 12 พฤษภาคม 2567 โดยวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เป็นพิธีปฐมนิเทศ 6-11 พฤษภาคม 2567 เป็นพิธีอบรมความรู้ จริยวัตร ปฏิบัติธรรม (กิจวัตรก่อนบวช) รวมถึงเรียนรู้ประวัติศาสตร์จีนนิกาย ขอขมาพระอุปัชฌาย์ และครองผ้าเป็นนาค ซึ่งในวันนี้เป็นพิธีเชิญผ้าไตรพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด เพื่อเชิญไปถวายพระอุปัชฌาย์ในโครงการนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนจีนนิกายจากโรงเรียนมังกรกมลาวาส วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จำนวน 150 รูป ซึ่งจะได้มีโอกาสปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือ วัดวัดเล่งเน่ยยี่ 2 เป็นวัดมหายานในความอุปถัมภ์ของคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นโรงเจขนาดเล็ก ต่อมาคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย โดยวัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ ได้มอบหมายให้พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์เป็นประธานดำเนินการจัดสร้างฝ่ายสงฆ์ และพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตรเป็นประธานที่ปรึกษาการจัดสร้างฝ่ายสงฆ์ โดยเปิดให้พุทธบริษัทชาวไทยและชาวจีนได้ร่วมบุญในการจัดสร้าง โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างวัดฯ เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวัดว่า “วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์” และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ได้เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์วัดแห่งนี้ในปี พ.ศ. 2539 โดยวัดแห่งนี้ใช้เวลาในการสร้างกว่า 12 ปี ก่อนจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ เป็นศาสนสถานในการใช้ปฏิบัติบำเพ็ญศาสนกิจจวบจนปัจจุบัน

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood