จังหวัดตราดจับมือแม่บ้านมหาดไทย จัดการประกวด “สุดยอดผ้าจังหวัด” พ่อเมืองเน้นย้ำ พัฒนาและยกระดับศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

จังหวัดตราดจับมือแม่บ้านมหาดไทย จัดการประกวด “สุดยอดผ้าจังหวัด” พ่อเมืองเน้นย้ำ พัฒนาและยกระดับศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ พร้อมหนุนเสริมให้เยาวชน มีองค์ความรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาต่อยอดผ้าไทย

วันนี้ (11 พ.ค. 67) นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่า ตนได้เป็นประธานการพิจารณาตัดสินการประกวด สุดยอดผ้าจังหวัดตราด ประจำปี 2567 ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด จัดขึ้น โดยมีนายพีระ เอี่ยมสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางฐิติวรดา เทพเสนา รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด นางอมรรัตน์ เอี่ยมสุนทร รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด นางสาวณัฐริกา แก่นพุฒ รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมตัดสินการประกวดฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด

นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า จังหวัดตราดร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราด และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดร่วมกันจัดประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดตราด ประจำปี 2567 ขึ้นตามนโยบายของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รวมทั้งเป็นการผลักดันมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตลอดจนเพื่อเฟ้นหา “ผืนผ้าที่เป็นสุดยอดของจังหวัดตราด”

นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวต่อว่า การจัดประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดตราดในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านผ้าไทย โดยจังหวัดตราดได้เปิดรับสมัครกลุ่มทอผ้า ช่างทอผ้า และผู้สนใจ ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดตราดส่งผืนผ้าเข้าประกวด ซึ่งมีกลุ่มทอผ้า 4 กลุ่ม ในจังหวัดตราด ส่งผืนผ้าเข้าประกวด รวมทั้งสิ้น 13 ผืน แบ่งเป็นผ้าฝ้าย จำนวน 8 ผืน ผ้าไหม จำนวน 3 ผืน และผ้ามัดย้อม จำนวน 2 ผืน โดยการประกวดในครั้งนี้คณะกรรมการต่างร่วมให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านลวดลายความคมชัด สม่ำเสมอ ด้านความสม่ำเสมอของสีและเนื้อผ้า และด้านความเรียบร้อยของผืนผ้า ซึ่งผลการประกวด สุดยอดผ้าจังหวัดตราด ในครั้งนี้ปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผ้าลายดอกรักราชกัญญาตราดสีทอง ของนางสาววนิดา สุขถาวรนา จากวิสากิจชุมชนกลุ่มผ้าคลองสองน้ำ จากตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ รางวัลอันดับที่ 2 ได้แก่ ผ้าขิดยกดอก ลานศรีตราดประยุกต์ลายขอเจ้าฟ้า ของนางสาวไสว โพธิมณี จากกลุ่มทอผ้าบางปิด ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ และรางวัลอันดับที่ 3 ได้แก่ ผ้ามัดหมี่ลายศรีตราดประยุกต์ ของนางสาวสิชา ศิวกรสิทธิ จากกลุ่มทอผ้าบางปิด ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ โดยผ้าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะนำขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

“ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด ตลอดจนภาคีเครือข่ายและผู้ที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่ดีในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดตราด มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะช่วยกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจากการส่งเสริมการสวมใส่ และงานหัตถกรรมผ้าไทย โดยหลังจากทำการคัดเลือกสุดยอดผ้าของจังหวัดตราดเรียบร้อยแล้ว จะร่วมกับภากีเครือข่ายทุกภาคส่วน เดินหน้าต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าไทย พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงฝึกอบรมและส่งเสริมให้เยาวชน มีองค์ความรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ต่อยอดผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดตราด เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ต่อไป” นายณัฐพงษ์ ฯ กล่าวทิ้งท้าย

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood