‘จัดหางานจันทบุรี’ ลงพื้นที่ด่านบ้านแหลม สังเกตุการณ์แรงงานกัมพูชากลับบ้านช่วงสงกรานต์

วันที่ 10 เมษายน 2567 นางสาวอนงค์นุช มีศิริ จัดหางานจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ด่านถาวรบ้านแหลม (ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา) อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สังเกตการณ์การเดินทางกลับประเทศของแรงงานกัมพูชาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี พ.ต.ท.ฤชุภัทร หลาวทอง สว.ตม.จว.จันทบุรี และเจ้าหน้าที่ ประสานงานและอำนวยความสะดวก โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ของไทยได้จัดเตรียมเต็นท์สำหรับนั่งพักคอยให้กับแรงงานกัมพูชาระหว่างรอที่จะเดินทางกลับประเทศ

ในโอกาสนี้ จัดหางานจังหวัดจันทบุรี ได้พบปะพูดคุยกับ MR.THUCH DALIN อัครราชทูตที่ปรึกษาราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์การเดินทางกลับประเทศของแรงงานกัมพูชาในครั้งนี้ด้วย โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาฯ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณประเทศไทยที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย และจะเดินทางกลับบ้านเกิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้สังเกตการณ์การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี แรงงานกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทยจะเดินทางกลับไปเยี่ยมญาติที่บ้านเกิดตามประเพณี ซึ่งในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 จังหวัดจันทบุรี มีแรงงานกัมพูชาเดินทางผ่านด่านถาวรบ้านแหลม จำนวนกว่า 2 หมื่นคนแล้ว จึงคาดว่าจะมีแรงงานกัมพูชาเดินทางกลับบ้านผ่านด่านถาวรบ้านแหลมจำนวนหลายหมื่นคน