พช.จัดใหญ่ ประเดิมจุดแรกงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์

พช.จัดใหญ่ ประเดิมจุดแรกงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย กระจายรายได้ด้วย Shop Power

วันที่ 27 ก.พ. 2567 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค จุดดำเนินการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ และนางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน มีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณเวทีกลางการจัดงานฯ สนามแสดงช้าง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โดยการจัดงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์ ครั้งนี้ นับว่าเป็นครั้งแรกในการจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 7 วัน และเปิดจำหน่ายสินค้าในเวลา 10.00 น. – 21.00 น.โดยดำเนินการภายใต้แนวคิด “SHOP POWER ฟินเวอร์ทั่วไทย” มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าทั้งสิ้น จำนวน 304 บูท กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1 – 5 ดาว จำนวน 270 บูท และ OTOP ชวนชิม จำนวน 30 บูทการสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้า OTOP จำนวน 4 ราย ทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินดารา นักร้อง ณ สนามแสดงช้าง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ตนมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน จากการที่รัฐบาลมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน 3-5 ดาว และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความมั่นคงทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงพัฒนาการของผลิตภัณฑ์ OTOP และสามารถเลือกซื้อสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้ จากการที่นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำนโยบายส่งเสริมกลุ่ม Soft Power ของรัฐบาล เห็นได้ชัดว่าผลิตภัณฑ์ OTOP ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่เป็นหน้าเป็นตาให้แก่ประเทศ ซึ่งเป็นต้นทุนของพลังทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่พวกเราทุกคนมีหน้าที่ในการต่อยอดและพัฒนาไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

นอกจากนี้ นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ยังกล่าวขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุน มีส่วนช่วยให้งานพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล สามารถขับเคลื่อนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

ด้านนางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวว่า การจัดงาน OTOP ภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานการใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาสินค้า OTOP เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมทั้งสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วม เยี่ยมชมงาน OTOP ภูมิภาค ณ สนามแสดงช้าง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสนับสนุนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าจากภูมิปัญญาของคนไทย และเป็นการร่วมแรงร่วมใจพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เข้มแข็งและก้าวต่อไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ไทยอันทรงคุณค่า

#WorldSoilDay #วันดินโลก #UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife #SustainableSoilandWaterforbetterlife #ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน #SDGsforAll #ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน