พ่อเมืองกรุงเก่า สั่งทลายร้านลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

พ่อเมืองกรุงเก่า สั่งทลายร้านลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วน มุ่งมั่นจัดระเบียบสังคม กวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท เพื่อความผาสุกของสังคมอย่างยั่งยืน

วันนี้ (24 ก.พ. 67) นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มีนโยบายมุ่งมั่นในการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล เพื่อสร้างสังคมให้สงบสุขบ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดยาเสพติด อบายมุข ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า สืบเนื่องจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับเรื่องร้องจากประชาชนว่า มีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ตนจึงได้สั่งการให้ นายศุภกร อนันตรักษ์ ป้องกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกิตติพงษ์ มณีโชติ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอลาดบัวหลวง นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง ชุดเฉพาะกิจกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการกำลังร่วมกับชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองอำเภอลาดบัวหลวง ดำเนินการเข้าตรวจสอบร้านลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในเขตอำเภอลาดบัวหลวง จำนวน 3 ร้าน คือ 1) Pink Panther 2) นินจาเต่า และ 3) ร้านค้า 20 บาท

“จากการเข้าตรวจสอบร้านลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทั้ง 3 ร้าน พบของกลาง รวมทั้งสิ้น 1,506 ชิ้น ประกอบด้วย บุหรี่ไฟฟ้า อุปกรณ์ และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เจ้าพนักงานชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา 1) ซ่อนเร้น ช่วยจําหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่ไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 2) ขายสินค้าบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า โดยฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป“ นายนิวัฒน์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวในช่วงท้ายว่า ได้บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งขับเคลื่อนตามนโยบายจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล กวาดล้างยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มุ่งมั่นในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายที่ก่อให้เกิดความไม่สงบในสังคม ทั้งนี้ ในฐานะผู้ทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชน เพื่อให้ทุกคนในสังคมได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข อย่างไรก็ตามต้องขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านช่วยเป็นหูเป็นตา ระแวดระวังบ้านเมืองของเรา หากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดทุกรูปแบบ สามารถแจ้งข้อมูล และร้องเรียนร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ สายด่วน 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

#WorldSoilDay #วันดินโลก
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน
#SDGsforAll #ChangeforGood