พล.ต.อ.อดุลย์ มอบ กมธ.แรงงาน วุฒิสภา ลงพื้นที่อุดรธานี เยี่ยม 3 แรงงานไทยตามโครงการ IM Japan

พล.ต.อ.อดุลย์ มอบ กมธ.แรงงาน วุฒิสภา ลงพื้นที่อุดรธานี เยี่ยม 3 แรงงานไทยตามโครงการ IM Japan นำความรู้ทักษะ ต่อยอดอาชีพ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา มอบหมายให้ นายจรินทร์ จักกะพาก รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา เป็นหัวหน้าคณะนำคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานติดตามกลุ่มตัวอย่างแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นตามโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (IM Japan)
ในพื้นที่ จ.อุดรธานี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมให้การต้อนรับ

นายจรินทร์ กล่าวว่า ในวันนี้ผมพร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ได้ลงพื้นที่มายังจังหวัดอุดรธานีเพื่อนำคณะมาเยี่ยมแรงงานไทยที่เคยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นตามโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) ซึ่งโครงการนี้ผู้ที่ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นจะได้เรียนรู้ทักษะประสบการณ์ ภาษาที่สามารถสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้ เรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตรูปแบบการทำงานของคนญี่ปุ่น นอกจากนี้โครงการยังให้เบี้ยเลี้ยงและมีเงินทุนสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจเป็นของตัวเองเมื่อกลับมายังประเทศไทยอีกด้วย โดยแรงงานไทยที่มาเยี่ยมจำนวน 3 คน คนแรกชื่อ นายวัชรพล ฮามพิทักษ์ เป็นเจ้าของกิจการร้านเครื่องกรองน้ำ Water well ud อยู่ที่เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี ได้นำความรู้จากการไปทำงานที่ญี่ปุ่นมาประกอบธุรกิจเปิดร้านเครื่องกรองน้ำ คนที่ 2 ชื่อ นายจิระนัย จันทร์สุข กลับมาทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ปัจจุบันทำไร่นาสวนผสม และคนที่ 3 นายวสุธร ทองนพคุณ อยู่ที่ ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เพิ่งกลับมาจากทำงานที่ญี่ปุ่นได้ประมาณสองสัปดาห์และตั้งใจว่าจะมาทำงานในบริษัทญี่ปุ่นซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย จะเห็นได้ว่าแรงงานไทยทั้งสามคนนี้ นอกจากจะได้เงินทุนมาตั้งตัวประกอบอาชีพเป็นของตัวเองที่ประเทศไทยแล้ว ยังได้ภาษาญี่ปุ่นติดตัวมา ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนไทยที่ต้องการเรียนรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆ ในการไปทำงานที่ญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้ โครงการ IM Japan กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้ไปจนถึงวันที่ 9 มีนาคมนี้

นายจรินทร์ กล่าวต่อว่า จากการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านแรงงานได้สัมภาษณ์สอบถามข้อมูลจากแรงงานไทยที่เคยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นตามโครงการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) ทั้งในเรื่องของปัญหาอุปสรรคของโครงการดังกล่าว รวมทั้งการให้บริการจัดหางานในเรื่องการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปรวบรวมเสนอต่อวุฒิสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนโครงการ IM Japan เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยได้มีโอกาสไปทำงานในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีรายได้กลับมาสร้างฐานะให้ตนเองและครอบครัวแล้วที่สำคัญยังได้นำความรู้ทักษะประสบการณ์และนำเทคโนโลยีใหม่ๆจากญี่ปุ่น กลับมาต่อยอดในการประกอบอาชีพที่เมืองไทยต่อไป