พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ รวมพลังแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมใจสวมใส่ชุดสีม่วง ถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ รวมพลังแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมใจสวมใส่ชุดสีม่วง ถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย

วันนี้ (23 ก.พ. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากกรณีปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ได้มีการเสนอเรื่องที่มีบุคคลได้ขับรถยนต์บีบแตรรถยนต์ลากยาวระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะเสด็จผ่านทางร่วมต่างระดับมักกะสัน โดยมีพฤติการณ์ขับรถยนต์ด้วยความเร็วเพื่อไปให้ทันขบวนเสด็จซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สกัดกั้นรถยนต์คันดังกล่าวจนได้มีการโต้เถียง ซึ่งต่อมาได้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ถึงพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลดังกล่าว และเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2567 ศาลอาญาได้ออกหมายจับกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้วนั้น โดยในห้วงระหว่างวันที่ 21 – 23 ก.พ. 2567 พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศพร้อมใจสวมใส่ชุดสีม่วง รวมพลังแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิ

1. จังหวัดชัยนาท ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นำส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท กว่า 1,000 คน พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดโทนสีม่วง และร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยได้ทำพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกล่าวถวายความจงรักภักดี ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเสมอมา

2. จังหวัดมหาสารคาม ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด นำหัวหน้าส่วนราชการ และชาวจังหวัดมหาสารคามทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันใส่เสื้อสีม่วง ร่วมกิจกรรมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้ร่วมกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกล่าว “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแปรแถวเป็นคำว่า “เรารักพระเทพ” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ

3. จังหวัดกาญจนบุรี ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย และพสกนิกรชาวกาญจนบุรีทุกหมู่เหล่า พร้อมใจสวมเสื้อโทนสีม่วงร่วมแสดงพลังถวายความจงรักภักดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมโบกธงพระปรมาภิไธยย่อ สัญลักษณ์ประจำพระองค์ สธ.ทั่วทั้งบริเวณการจัดงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมร้องเพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง และเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกึกก้องทั่วบริเวณ เพื่อถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

4. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อาคารศูนย์กลางการสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนถึงคณะครู สามเณรนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันกว่า 2,000 คน

5. จังหวัดปัตตานี ที่ลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอโคกโพธิ์กว่า 3,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมถวายแจกันดอกไม้ กล่าวถวายพระพร และนำผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

6. จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่หอประชุมโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของอำเภอชนแดน โดยมีผู้ร่วมพิธีฯ 1,250 คน นอกจากนี้ยังได้เปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ มอบเงินช่วยเหลือประชาชน มอบสิ่งของจำเป็นจากเหล่ากาชาดฯ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ประชาชน จำนวน 200 ชุด และได้มอบพันธุ์ปลาพวง 10,000 ตัว ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อขยายพันธุ์ต่อไป

7. จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ลานหน้าสำนักงานองค์การบริหารจังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รวมพลังสวมเสื้อสีม่วงเพื่อแสดงความจงรักภักดีถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้นำกล่าวถวายกำลังใจ และคำปฏิญาณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันหลักของชาติไทย เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน

8. อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ตำบลหนองละลอก นายทศพล บวรโมทย์ นายอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง นำหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน คุณครู นักเรียน และพี่น้องประชาชนบ้านค่าย พร้อมใจกันใส่เสื้อสีม่วง ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้นำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างกึกก้อง

9. อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอวังน้อย ตลอดจนนายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา ข้าราชการ นักธุรกิจ พ่อค้า และประชาชนในอำเภอวังน้อย พร้อมใจสวมใส่เสื้อสีม่วง สีเหลือง และเสื้อนักศึกษา ถือป้าย ถือรูป ถือธงสัญลักษณ์ และข้อความ เรารักพระเทพฯ ร่วมกิจกรรมถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยความจงรักภักดี

10. อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอไพรบึง นายฉลาด ชิดชม นายอำเภอไพรบึง นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีถวายความรักและความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้เข้าร่วมพิธีสวมใส่เสื้อสีม่วงและร่วมกันทำเป็นรูปหัวใจอย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และความเอาพระทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก เดือดร้อน โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา อำนวยประโยชน์สุข เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ขจัดปัดเป่าเภทภัยให้แก่อาณาประชาราษฎร์ในทุกถิ่นที่ของผืนแผ่นดินไทย ก่อเกิดประโยชน์อันไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทย จึงขอเชิญชวนให้คนไทยช่วยกันสนองแนวพระราชดำริในโครงการต่าง ๆ อาทิ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และขยายผลต่อไปด้วยการทำผ่านมือเล็ก ๆ ทั้งสองมือของพวกเราให้เกิดพลังการเปลี่ยนเเปลงอันยิ่งใหญ่ ร่วมกันทำความดีถวายพระพร ทำให้แนวพระราชดำริเกิดผลลัพธ์ที่ทวีความสมบูรณ์พูนสุข สร้างคุณภาพชีวิต สร้างรอยยิ้ม สร้างความรักความสามัคคีให้แก่ชาติบ้านเมือง อันเป็นการปฏิบัติบูชาน้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยไปด้วยกัน

“ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ด้วยการเผยแพร่คลิป Music Video เพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” ที่กระทรวงมหาดไทยจัดทำเพื่อถวายกำลังใจด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านลิงก์

ทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง” นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเน้นย้ำ