พิพัฒน์ รมว.แรงงาน รับมอบผ้าม้วน และ อุปกรณ์จากสมาคมสตรีฯ ส่งต่อการพัฒนาฝึกอาชีพตัดเย็บ ทั้ง4 ภาค ให้สตรีมีอาชีพมั่นคง รายได้ยั่งยืน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบผ้าจากนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้โครงการ “เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี 2567” เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรี ตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรี เพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในนามของกระทรวงแรงงาน รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาแรงงานกลุ่มแรงงานสตรีให้มีความรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน จะส่งมอบผ้าม้วน และวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ให้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงาน ทั้งในและนอกระบบ กลุ่มผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานสตรี กลุ่มแรงงานผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางต่างๆ ให้มีความรู้ มีศักยภาพ มีทักษะฝีมือนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน ผ่านการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรี ตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรี เพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงานให้กับองค์กรสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติฯ และองค์กรภาคีเครือข่าย 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนราธิวาส ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ด้านนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จึงจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล ประจำปี 2567 “ ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่มั่นคง มีรายได้อย่างยั่งยืน เป็นการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรสมาชิกของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และภาคีเครือข่ายในการทำงานร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตรีไทยอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ทางสภาสมาคมสตรีฯ ได้มอบวัสดุประเภทผ้า อาทิ ผ้าไลก้า ผ้าบิซู เส้นใยสแปนเด็กซ์ (Spandex) Sportswear Nylon&Poly&Rayon Spandex และวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ อาทิ ด้าย ผ้าลูกไม้คละสีสำหรับตกแต่ง ยางยืดประดับลูกไม้ โบว์ ลูกปัด เพื่อมอบให้แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรีได้มีความรู้ มีฝีมือนำไปประกอบอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่ยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ในส่วนของนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเสริมว่า ผ้าที่ได้รับมอบในวันนี้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะส่งต่อให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เนื่องจากมีความพร้อมและประสงค์จะฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีการใช้ผ้าเป็นส่วนประกอบ โดยมีแผนการฝึกอบรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 240 คน ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ฝึกอบรมสาขาการทำศิลปะประดิษฐ์จากผ้า เพื่อการค้าตลาดออนไลน์ (หลักสูตรกลางของกรม) จำนวน 4 รุ่น 80 คน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ฝึกอบรมสาขาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 4 รุ่น 80 คน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี ฝึกอบรมสาขาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 2 รุ่น 40 คนและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ฝึกอบรมสาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า จำนวน 2 รุ่น 40 คน ดังนั้น ผู้ที่สนใจฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 4 จังหวัดนำร่อง