ประธานรัฐสภา นำคณะหารือทวิภาคีประธานรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานและประธานสมัชชารัฐสภาเอเชีย พร้อมเยี่ยมรัฐสภาอาเซอร์ไบจาน

สำหรับภารกิจการเยือน สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เพื่อเข้าร่วมประชุม สมัชชารัฐสภาเอเชียครั้งที่ 14 ของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย เมื่อวานที่ผ่านมาประธานรัฐสภาได้นำคณะเข้าร่วมหารือทวิภาคีกับประธานรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน และประธานสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรบาห์เรน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย เข้าร่วมหารือทวิภาคี กับศาสตราจารย์ดร.ซาฮิบา กาฟาโรวา ประธานรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานและประธานสมัชชารัฐสภาเอเชีย พร้อมเยี่ยมชมห้องประชุมสภา ณ รัฐสภาอาเซอร์ไบจาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

โดยประธานรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ได้กล่าวต้อนรับ ประธานรัฐสภาไทยและคณะในการเข้าร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ 14 ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของรัฐสภาไทยในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอาเซอร์ไบจาน ซึ่งที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างไทย และอาเซอร์ไบจานเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมาโดยตลอด อีกทั้งยินดีที่ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยอาเซอร์ไบจานเป็นผลสำเร็จ ซึ่งคาดหวังว่ากลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศจะได้มีการหารือผ่านการเยือนร่วมกันในอนาคต อีกทั้งในโอกาสนี้ได้เรียนเชิญประธานรัฐสภาไทย เยือนอาเซอร์ไบจานอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภา

ขณะที่ประธานรัฐสภาไทย กล่าวว่า การหารือทวิภาคีในครั้งนี้นับ เป็นการกระชับความสัมพันธ์ไทยอาร์เซอร์ไบจานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมความสัมพันธ์ผ่านกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศ ซึ่งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อาร์เซอร์ไบจานนั้นมีนายวรวิทย์ บารูเป็นประธาน โดยประการแรกของการหารือนั้นทราบว่าจะมีการตั้งสถานเอกอัครราชทูตอาเซอร์ไบจานประจำประเทศไทย ซึ่งในอนาคตอันใกล้คงจะมีแนวนโยบายในการตั้งสถานทูตไทยในอาเซอร์ไบจานเช่นกัน

ทั้งนี้ปัญหาใหญ่ของการติดต่อระหว่างกันของไทยและอาเซอร์ไบจานคือการเดินทาง ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรจะมีเที่ยวบินตรงไทยบากู และบากูไทยเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน อีกทั้งยังมีหารือในการที่ไทยจะฟรีวีซ่าให้อาเซอร์ไบจาน เพื่อดึงดูดนักลงทุนของอาเซอร์ไบจานให้เข้ามาลงทุนในไทย โดยในประเด็นนี้ตนได้มีการพูดคุยเบื้องต้นกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเรานั้นดนตรีได้ตอบรับแนวนโยบายดังกล่าวและมีแนวความคิดว่าจะดำเนินการในรูปรูปแบบของ package ว่าประเทศใดควรจะฟรีวีซา หรือประเทศไทยจะเป็นในรูปแบบอีวีซ่า

นอกจากนี้ยังมีการหารือการแลกเปลี่ยนกันในมิติของการศึกษา เนื่องจากทั้งไทยและอาเซอร์ไบจานได้มีมหาวิทยาลัยที่สามารถรับนักศึกษาต่างชาติได้เช่นกัน โดยท้ายที่สุดตนได้แสดงความยินดีกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจานที่เพิ่งผ่านพ้นมา โดยประธานาธิบดีอาเซอร์ประจานคนเก่าได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งด้วยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น

ด้านนายดำรง พุฒตาล ที่ปรึกษาประธานรัฐสภากิตติมศักดิ์ได้มองอนาคตถึงการร่วมมือกันของไทยและอาร์เซอร์ไบจานว่า การเยือนอาเซอร์ไบจานของประธานรัฐสภาในครั้งนี้นับเป็นการปูทางให้กับรัฐบาล ในการเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยอาร์เซอร์ไบจานแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน การศึกษา และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ใน มิติของการท่องเที่ยว เนื่องจากหากการท่องเที่ยวประสบความสำเร็จแล้วจะนำมาซึ่งเศรษฐกิจที่ดี

ขณะที่ในช่วงบ่าย ประธานรัฐสภาได้ร่วมหารือทวิภาคีกับนายอะห์หมัด บิน ซัลมาน อัลมุซัลลัม ประธานสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรบาห์เรน โดยความสัมพันธ์ไทยกับบาห์เรนเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาโดยตลอด เนื่องจากเจ้าชายเคาะลีฟะฮ์ บิน ซัลมาน อัลเคาะลีฟะฮ์ อดีตนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรบาห์เรน ทรงชื่นชอบประเทศไทยและอัธยาศัยไมตรีของคนไทยเป็นการส่วนพระองค์ อีกทั้งพระองค์ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยซาอุดีอาระเบีย ซึ่งในปีนี้เป็นการฉลองความสัมพันธ์ครบ 47 ปี และในอีกสามปีข้างหน้าจะฉลองความสัมพันธ์ครบ 50 ปี ซึ่งคาดว่าในโอกาสการเฉลิมฉลองดังกล่าวอาจมีการเยือนระหว่างกันหรือมีกิจกรรมพิเศษของรัฐสภาเพื่อให้สอดคล้องกับการเฉลิมฉลองในความสัมพันธ์ดังกล่าว

ขณะที่การประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชียนั้น เมื่อวานที่ผ่านมาได้มีการนำร่องประชุม คณะมนตรีบริหารของ APA โดยมีนายร่มธรรม ขำนุรักษ์ และนายวรวิทย์ บารู สมาชิกรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุม ตัวที่ประชุมได้มีการรับรองระเบียบวาระการประชุมสมัชชาใหญ่ พร้อมพิจารณาร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ

จากนั้นคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้เข้าเยี่ยมชมเมืองเก่าบากู ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ย่านนี้เป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ล้อมรอบไปด้วยกำแพงที่ในอดีตมีไว้ป้องกันตัวเมือง ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญสองที่ คือ ปราสาทเชอร์วานชาห์ส (Palace of the Shirvanshahs) ปราสาทที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในไข่มุกของสถาปัตยกรรมอาเซอร์ไบจาน อีกหนึ่งสถานที่สำคัญคือ หอคอยไมเด็น (Maiden Tower) หอคอยในยุคสมัยศตวรรษที่ 12 สองสถาปัตยกรรมสำคัญนี้เป็นสองสถานที่แรกในอาเซอร์ไบจานที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ต่อมาในช่วงค่ำ ประธานรัฐสภา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ ประธานกลุ่มมิตรภาพอาเซียนไบจานไทย นายอภิรักษ์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนรัฐสภาไทย และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงบากู