‘อนุสรี’คณะที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมสถานประกอบการอยุธยา สร้างโอกาสจ้างงานผู้ถูกคุมประพฤติใกล้พ้นโทษ คืนคนดีสู่สังคม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ คณะที่ปรึกษา นายทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และประธานสถาบันอนุสรีรวมใจให้กัน ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นางแพรทิพย์ แสงวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จ อยุธยาและอาสาสมัครคุมประพฤติ ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการภาคเอกชนที่ให้โอกาสผู้ถูกคุมประพฤติทำงาน จำนวน 2 แห่ง ณ บริษัท อัลเฟรโด เอนเตอรไพร์ส จำกัด และบริษัท บางปะอินเสาเข็มคอนกรีต จำกัด โดยมี คุณอมรเทพ อสีปัญญา กรรมการผู้จัดการบริษัท อัลเฟรโด เอนเตอรไพร์ส จำกัด และคุณประมาณ ตั้งตระกูลเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางปะอินเสาเข็มคอนกรีต จำกัด และคณะ ให้การต้อนรับ

น.ส.อนุสรี กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการที่เป็นผู้ถูกคุมประพฤติซึ่งใกล้พ้นโทษ รวมทั้งรับฟังรายงานจากผู้บริหารของสถานประกอบการ 2 แห่ง คือ บริษัท อัลเฟรโด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตอาหารแช่แข็งที่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งมีผู้ถูกคุมประพฤติ
5 คน จากจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 350 คน ทำหน้าที่เป็นพนักงานจัดสินค้า พนักงานแพคสินค้า พนักงานคลังสินค้าและบริษัท บางปะอินเสาเข็มคอนกรีต จำกัด อำเภอบางปะอิน ที่นี่มีพนักงานที่เป็นผู้ถูกคุมประพฤติ จำนวน 51 คน จากพนักงานทั้งหมด 900 คน โดยทำงานเป็นพนักงานฝ่ายการผลิต รถฟอร์คลิฟท์ รถยกไฟฟ้า พนักงานควบคุมปั้นจั่น พนักงานควบคุมการทำงาน

น.ส.อนุสรี กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น ข้อแนะนำ ระหว่างผู้บริหารสถานประกอบการ หน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจ้างงานแรงงานที่เป็นผู้ถูกคุมประพฤติที่ใกล้พ้นโทษ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ และชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่สำคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจ และให้โอกาสในการกลับคืนเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป ตามนโยบายคืนคนดี เครือข่ายดี ชุมชนดีของกระทรวงยุติธรรม